De Levende Natuur nummer 4 van 2000 (Papieren magazine)

Thema

Poelen

Afbeelding

Geen omslag

 

 Nieuwe poelen: maatwerk gewenst.

Creemers, R., R. Lenders & T. Stumpel

 

 Watersalamanders profiteren snel van nieuwe amfibiepoelen.

Buggenum, H.J.M. van

 

 Toekomst voor poelen?

Lenders, H.J.R., A.H.P. Stumpel & R.C.M. Cremers

 

 Herstelplan amfibiebiotopen Zeeuws-Vlaanderen 1998-2000.

Maas, P.

 

 Natuurontwikkeling voor behoud van de Boomkikker in Zuid-Eschmarke.

Braad, J.

 

 Poelenonderzoek in Vlaanderen.

Schops, I.

 

 Bezetting en kolonisatie van poelen door Kamsalamander en Bruine kikker in Twente.

Sluis, T. van der & R. Bugter

 

 Poelen vol libellen.

Jong, Th. de