De Levende Natuur nummer 3 van 2001 (Papieren magazine)

 

 Spectaculaire sieralgen in petgaten bij Ankeveen.

Coesel, P.F.M.

 

 Een stukje geschiedenis van 100 jaar KNNV.

Damme-Jongsten, M. van

 

 Natuurherstel in het Mokslootgebied op Texel.

Bruin, C.J.W.

 

 Stimulerender internationale beschermingstitels voor cultuurlandschappen gewenst.

Terwan, P.

 

 Victor Westhoff: een wetenschappelijk natuurbelever.

Schimmel-ten Kate, H.L. & B.F. van Tooren

 

 Mijn herinneringen aan Victor Westhoff.

Zonneveld, I.S.

 

 Stekelvarendominantie in bossen op arme zandbodems.

Waal, R.W., R.J. Bijlsma, E.M. Dijkman & M.M. van der Werff

 

 KNNV 100 jaar. Gefeliciteerd!

Redactie

 

 Duinvalleien van Terschelling; de vegetatie in heden en verleden.

Petersen, J. & V.W. Westhoff