De Levende Natuur nummer 4 van 2001 (Papieren magazine)

Thema

Heide

Afbeelding

Geen omslag

 

 Flora en fauna op militaire oefenterreinen.

Hornman, M. & R. Haveman

 

 Samengaan van terreinbeheer en soortenbeheer vraagt om kennis.

Leeuwen, B.H. van

 

 Veranderingen in de korstmosflora van de Nederlandse heiden en stuifzanden.

Aptroot, A. & C.M. van Herk

 

 Het gebruik van verspreidingsgegevens bij ruimtelijke analyses.

Bugter, R.J.F.

 

 Het belang van het heidelandschap voor de herpetofauna.

Strijbosch, H.

 

 Is het huidige herstelbeheer toereikend voor de heidefauna?

Turnhout, C.A.M., S.C. Stuijfzand & H. Esselink

 

 Verspreidingsgegevens van libellen als instrument bij het herstel van vennen.

Ketelaar, R.

 

 Herstelbeheer in vennen: macrofauna in gevaar?

Kleef, H.H. van, R.S.E.W. Leuven, H. Esselink & G. van der Velde

 

 Het Nederlandse en Vlaamse heidelandschap.

 

 Bijen in Nederlandse heidelandschappen.

Peeters, T.M.J., M.E. Nijssen & H. Esselink