De Levende Natuur nummer 6 van 2001 (Papieren magazine)

Afbeelding

Geen omslag

 

 Tellen van reptielen met een nieuwe methode.

Donker, A, Th.

 

 Wormengif bedreigt mestfauna.

Jagers op Akkerhuis,G.A.J.M. & H. Siepel

 

 Effecten van de afsluiting van natuurgebieden op het gedrag van grote zoogdieren.

Hoedt, A.J.M. ten

 

 Veranderingen in de natuur van een gemeente in de Gelderse vallei.

Londo, G., N.A. de Haan & J. Lagerweij

 

 Verbinden verbindingszones ook natuuronderzoek en natuurbeleid?

Brenninkmeijer, B. & J. Dekker

 

 Achteruitgang natuur vereist Nationaal Natuuroffensief.

Nederland Natuurlijk

 

 Welke koers vaart het natuurbeleid?

Redactie

 

 Natuurbalans 2001: behoud van natuur en landschap vraagt meer samenhang in beleid.

Oostenbrugge, R. van, S.S.H. Ligthart & J. Notenboom

 

 Oeververdediging Hollandsch Diep gereed.

Ouweneel, G.L.

 

 Uit de terreinen van Staatsbosbeheer.