De Levende Natuur nummer 3 van 2002 (Papieren magazine)

Thema

Duinstruweel

Afbeelding

DLN 2002-3

 

DVD bestellen Struwelen in de kustlandschappen: typologie en successie.

 

 

 Duinstruwelen in opmars.

Til, M. van, P. Ketner & S. Provoost

 

 Struwelen en duingebruik in de zeeduinen bij Zandvoort.

Mourik, J.

 

 Duinstruwelen in de Manteling van Walcheren, een recent fenomeen?

Haperen, A.M.M.

 

 Bijzondere inheemse bomen en struiken in de duinen.

Maes, N.C.M.

 

 Duinstruwelen en samenstelling broedvogelbevolking: meer vogels, minder kwaliteit.

Sierdsema, H. & D.R.B. Bonte

 

 Besdragende duinstruwelen, een gedekte tafel op een lange reis.

Vader, H.

 

 Duinstruwelen als habitat voor insecten en spinnen.

Bonte, D.R.B., W.E.J. Dekoninck & M.A.A. Pollet

 

 Paddestoelen in struwelen in de kalkrijke duinen.

Jalink, L.M. & M.M. Nauta

 

 Wat weten we van terugdringing van duinstruwelen door herbivore zoogdieren?

Breukelen, L., E. Cosyns & S.E. van Wieren

 

 Terugdringing van duinstruweel: maar hoe?

Hagen, H.G.J.M.

 

 Duinstrwelen: gedoogd of gewenst?

Til, M. van, F.F. van der Zee, J.L. Herrier & W.H. van der Putten