De Levende Natuur nummer 5 van 2002 (Papieren magazine)

Thema

Ecologische geschiedenis

Afbeelding

DLN 2002-5

 

 Ecologische geschiedenis of historische ecologie?

Hoste, I.

 

 Mondelinge overlevering als informatiebron voor vissers in de Zwalm.

Tack, G.

 

 De Ringslang en de potstal.

During, R.

 

 Wijmenteelt en taxonomie van wilgen n Vlaanderen.

Zwaenepoel., A.

 

 Sleedoorns en pruimen

Maes, N.C.M. & O. Brinkkemper

 

 Wolven als aanwijzers voor verdroging in Drents hoogveen.

Baaijens, G.J.

 

 Vegetatie en weekdierfauna van een verdwenen duinmeer bij Noordwijk.

Kuijper, W.J.

 

 Het verhaal dat kaarten vertellen.

Dirkx, G.H.P.

 

 De 'Agricultural invasion' aan het einde van de 19e eeuw: een onderschatte motor van landschapsveranderingen.

Segers, Y.

 

 Rode klaver en Kavervreter: een lotsverbonden duo.

Hoste, I.

 

 Prikkeldraad: de doornhaag op haar smalst.

Hoste, I.

 

 Landgoederen en buitenplaatsen: verweving van nanatuuur en cultuur.

Bakker, P.A.

 

 Het bodemarchief: erfgoed-vernietiging door natuur-creatie.

Ervynck, A. & J. Bastiaens

 

 Omgaan met het landschappelijke verleden in natuurontwerpend Nederland.

Assche, K.A.M. Van

 

 Ecologische geschiedenis in de praktijk: wat ecologen kunnen aanbieden en verwachten.

Hoste, I.