De Levende Natuur nummer 6 van 2003 (Papieren magazine)

Thema

Ecologische netwerken

Afbeelding

DLN 2003-6

 

 Waarom een themanummer over ecologische netwerken?

Redactie

 

 Natura 2000: naar een Europees ecologisch netwerk van 'Speciale Beschermingszones'.

Decleer, K. & P.C. de Hullu

 

 De Ecologische Hoofdstructuur, ruggengraat van het Nederlandse natuurbeleid.

Bos, J. & P.C. de Hullu

 

 Meer geld voor EHS, maar halen doelen blijft onzeker.

Dirkx, G.H.P. & M.C.H. Witmer

 

 Het Vlaams Ecologisch Netwerk en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk: traag maar zeker?

Decleer, K.

 

 Natuurrapport 2003 laat zien: natuur kan niet leven van reservaten alleen.

Dumortier, M., A. Schneiders & E. Kuijken

 

 Beleidswijzigingen EHS: een bedreiging voor soorten?

Oostenbrugge, R. van, W. Geertsema, J.A.M. Janssen, M.J.S.M. Reijnen & C.C. Vos

 

 Ecologische streefbeelden geven regionale invulling van de EHS.

Verschoor, G. & F.W.B. van den Brink

 

 Ministerie van LNV werkt aan beter begrip EHS.

Steneker, E.S.M. & D. Logemann

 

 Investeren in natuur 2004-2007.

Vliet, G.M. van der

 

 Hoe belangrijk is agrarisch natuurbeheer voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur?

Kleijn, D.

 

 Hoe groot moet een natuurgebied zijn?

Berendse, F.

 

 Realisatie van robuuste verbindingen, van kennis naar praktijk.

Reijnen, M.J.S.M., P.F.M. Opdam & C.C. Vos

 

 Er zit te weinig beweging in de Ecologische Hoofdstructuur.

Bakker, J.P., R.M. Bekker, W.A. Ozinga & M.F. Wallis de Vries

 

 Fosfaat: knelpunt voor realisering EHS op voormalige landbouwgronden?

Chardon, W.J. & F.P. Sival

 

 Knelpunten bij bepaling P-beschikbaarheid in bodem.

Brouwere, K. de, U. de Gesquiere & R. Merckx

 

 Nieuwe natuur in een oud landschap.

Renes, J.

 

 Natuurontwikkeling versterkt het Witte Veen als EHS-kerngebied.

Veld, J.W. in 't & O. de Bruijn

 

 Het Vörgersveld op het landgoed Twickel, een bijzonder stukje EHS.

Bruijn, O. de & G.J.A. Roelofs

 

 Kalkrijke leem en kanaalkwel: kansen voor de EHS in Noord-Brabant.

Jalink, M.H.

 

 Natuur buiten de ecologische netwerken: onvoldoende beschermd!

Jansen, A.J.M.

 

 Wat is het perspectief voor de EHS en het VEN?

Brink, F.W.B., K. Decleer, M. Dumotier, A.J.M. Jansen & H.L. Schimmel - ten Kate