De Levende Natuur nummer 3 van 2005 (Papieren magazine)

Thema

100 jaar Natuurmonumenten

Afbeelding

DLN 2005-3

 

 Natuurmonumenten 100 jaar later.

Wams, T.J.

 

 Een eeuw broedvogels in het Naardermeer.

Wijs, W.J.R. de

 

 100 jaar bosbeheer bij Natuurmonumenten: ingrijpen(d) veranderd.

Frentz, W.I. & H.N. Siebel

 

 100 jaar heide en heidebeheer bij Natuurmonumenten.

Dirks, P.H.A.M. & N. van der Ploeg

 

 Laagvenen: teloorgang of eeuwige bloei?

Piek, H. & A. Boosten

 

 Hoogveenherstelproject Fochteloërveen goed voor waterhuishouding en fauna?

Heiden, S.M. & N. Straathof

 

 Hoogveenvegetaties in het Fochteloërveen.

Altenburg, W., M. Groeneweg & K. van der Veen

 

 100 jaar zoeken naar balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming.

 

 Natuurmonumenten behoeft nieuw elan.

Saris, F.J.A.

Nederland heeft aan het begin van de 21e eeuw te maken met een ongekende economische groei; het landschap lijkt te veranderen in één doorlopend stedelijk industrieel woonterrein. Het politieke klimaat is daarbij momenteel ingrijpend natuurvijandig geworden. Toch en misschien wel juist daarom is het jubileum van Natuurmonumenten een moment om met een aantal nieuwe initiatieven te komen. Deze initiatieven, hoe verschillend ook, zijn alle noodzakelijk om met een voor de natuurbescherming nieuw elan de komende eeuw in te gaan. In het onderstaande worden drie voorstellen kort besproken: Aanwezige kennis over diversiteit beter bundelen, Bundeling van natuurbeschermingsorganisaties en Ontwikkeling van sterke combinaties van stad en natuur.

 

 Schoonheid als drijfveer: 100 jaar landschap bij Natuurmonumenten.

Lochem-van der Wel, S. van & M. Purmer

 

 100 jaar jacht bij Natuurmonumenten.

Broek, T.G.Y. van den

 

 De kleine fauna en de ontwikkeling van het soortenbeheer.

Broek, T.G.Y. van den & T. de Groot

 

 Een beeld van de begrazing bij Natuurmonumenten.

Piek, H.

 

 100 jaar documenten: gebiedsinformatie bij Natuurmonumenten.

Aanholt, M.R.C.G. van den & W.M. de Bie

 

 100 jaar verbreding, verdieping en politisering in de natuurbescherming.

Dekker, J.N.M. & T.E.M. van Leeuwen

 

 100 jaar veranderingen in natuurbeheer bij Natuurmonumenten.

Piek, H. & B.F. van Tooren