De Levende Natuur nummer 5 van 2005 (Papieren magazine)

Thema

Herstel van de heide

Afbeelding

DLN 2005-5

 

 Heiderestanten in zandig Vlaanderen, een zonnige toekomst?

Piessens, K., H.A.I. Stieperaere, T.E.V, de Beelde & M.A. Hermy

 

 Het misverstand over behoud van biodiversiteit van heidelandschappen met natuurdoeltypen.

Smidt, J.T. de

 

 De Serra de Estrela als referentiegebied voor herstel van heidelandschappen in de Lage Landen.

Jansen, J.

 

 Effecten van veranderingen in atmosferische stikstofdepositie op Nederlandse heide.

Berg, L.J.L. & J.G.M. Roelofs

 

 Grootschalige landschappen en heidebeheer: Dwingelderveld.

Everts, F.H., G.J. Baaijens, A.P. Grootjans, N.P.J. de Vries & A. Verschoor

 

 Heide op de Utrechtse Heuvelrug: vergroten en verbinden.

Geerdes, A. & H. van Arkel

 

 The heat(h) is on in Vlaanderen!

Blust, G. de, B. van der Veken & D. Maes

 

 Herstelbeheer in de heide: een overzicht van maatregelen in het kader van OBN.

Dorland, E., R. Bobbink & E. Brouwer

 

 Gerommel in de heide: een goed alternatief voor bekalking!

Haveman, R.

 

 Voorwaarden en risico's van herintroductie van planten.

Vergeer, P. & N.J. Ouborg

 

 Maaisel opbrengen: het recept voor snel herstel van heidevegetaties?

Bekker, R.M., L.J.L. van den Berg, R.J. Strykstra & R. Verhagen

 

 Grote grazers als grote zaaiers in heidegebieden.

Mouissie, A.M.

 

 Gaan begrazing op de natte heide en het Gentiaanblauwtje samen?

Ketelaar, R. & M.F. Wallis de Vries

 

 Heidebeheer en de Subsidieregeling Natuurbeheer.

Weersink, H.F.M.

 

 Heidebeheer moet anders voor reptielen!

Stumpel, A.H.P.

 

 Herstel van korstmossen op de heide.

Aptroot, A. & C.M. van Herk

 

 Hoe de Zadelsprinkhaan in het zadel te houden?

Reemer, M., R.F.M. Krekels & P.H. van Hoof

 

 Nog lange weg te gaan voor volledig herstel heide.

Tooren, B.F. van, R. Bobbink, R.M. Bekker, L.J.L. van den Berg, I.C. Knevel & H.L. Schimmel - ten Kate