De Levende Natuur nummer 3 van 2006 (Papieren magazine)

Thema

Weidevogels

Afbeelding

DLN 2006-3

 

 Recente aantalontwikkeling van weidevogels in Nederland.

Teunissen, W.A. & L.L. Soldaat

Het gaat goed met de broedvogels in Nederland. Het absolute aantal vogels neemt nog jaarlijks toe. Vooral de algemeen voorkomende soorten zijn hiervoor verantwoordelijk. Veel van de soorten die specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving nemen echter juist in aantal af, waaronder de weidevogels. Het resultaat is dat we in Nederland meer van hetzelfde krijgen; de diversiteit gaat achteruit.

 

 Weidevogels in Vlaanderen.

Vermeersch, G., K. Devos & A. Anselin

 

 Weidevogeltrends in Noord-Holland.

Scharringa, C.J.G. & R. van 't Veer

 

 Weidevogels bij Natuurmonumenten in Fryslân.

Boer, J. de, K. Tiemersma & H.J. Dommerholt

 

 Weidevogelbeheer in West-Nederland door Staatsbosbeheer.

Boom, B.W.A.F.H. van den, M. Bilius & A. Smit

 

 Help, de Grutto verdwijnt! - II.

Altenburg, W. & E. Wymenga

 

 Kieviten op gangbare en biologische akkerbouwbedrijven.

Kragten, S. & G.R. de Snoo

 

 Die vogels hebben wel wurmen nodig.

Nijland, R.

 

 Vrijwillige weidevogelbescherming in Nederland 1993-2004.

Paassen, A.G. van

 

 Drie jaar Nederland - Gruttoland.

Gerritsen, G.J.

 

 De effectiviteit van het Nnederlandse weidevogelbeleid.

Berendse, F., J. Verhulst, F. Willems, A. Breeuwer, R. Foppen & D. Kleijn

 

 Weidevogelbeheer bij agrariërs en terreinbeheerders.

Egmond, P.M. van & T.J. de Koeijer

 

 Predatie: een probleem erbij voor onze weidevogels?

Schekkerman, H. & W.A. Teunissen

 

 Grutto's het jaar rond: balans tussen reproductie en sterfte.

Both, T., J. Schroeder, J.C.E.W. Hooijmeijer, N. Groen & T. Piersma

 

 Weidevogelmozaïekbeheer in Noord-Nederland 2000-2005.

Oosterveld, E.B.

 

 Betekenis van waterpeil en bemesting voor weidevogels.

Oosterveld, E.B.

 

 Is er hoop voor de veldleeuwerik in het agrarisch gebied?

Beusekom, R.F.J. van

 

 Evaluatie weidevogelbeheer met een grutto - mozaïekmodel.

Melman, Th.C.P., A.G.M. Schotman, S. Hunink & G.R. de Snoo

 

 Weidevogelverbond werkt aan actieplan.

Brederode, L. van & H.M. Laporte

 

 Een betere toekomst voor weidevogels kan!

Verstrael, T.J., J.C.E.W. Hooijmeijer, R.F.J. van Beusekom, B.F. van Tooren & H.L. Schimmel ten Kate