De Levende Natuur nummer 5 van 2006 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2006-5

 

 Verboden toegang?

Redactie

 

 Effecten van menselijke verstoring op grondbroedende vogels van Planken Wambuis.

Bijlsma, R.G.

Steeds meer mensen komen de laatste jaren recreëren in natuurgebieden: wandelend, fietsend, met mountainbike of hond. Welke effecten dit heeft op de oorspronkelijke bewoners van deze natuurgebieden is nog nauwelijks onderzocht. In dit artikel is een vergelijking gemaakt van de ontwikkeling van broedvogels door tegelijkertijd een voor publiek afgesloten en een identiek maar opengesteld gebied op de Zuidwest-Veluwe te onderzoeken. De relevantie voor het beheer is gebiedsoverschrijdend en stemt hopelijk tot nadenken.

 

 Teruggefloten.

Maas, F.

 

 De blikjesindex.

Bijlsma, R.G.

Enkele bespiegelingen aan de hand van in toenemende mate aangetroffen afval in een natuurgebied met de verworden status van Nationaal Park...

 

 De Grote modderkruiper in het rivierengebied.

Eekelen, R. van & A.H. van den Berg

Hoewel de Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) nog relatief wijd verspreid is, zijn er signalen dat deze soort in aantal achteruit gaat. Door zijn onopvallende bestaan wordt er bij onder meer onderhoudswerkzaamheden weinig rekening met deze soort gehouden. Recent is relatief veel kennis over deze soort verzameld aangaande verspreiding en habitatvoorkeur. Op basis hiervan wordt aangegeven hoe met de Grote modderkruipers rekening kan worden gehouden bij inrichting en beheer.

 

 Spectaculaire bryologische ontwikkelngen op en rond dood naaldhout in 'Neerlands Thüringen' (Zuidoost-Veluwe).

Bijlsma, R.J. & A.J.M. ten Hoedt

De laatste jaren wordt dood hout gezien als onmisbaar onderdeel van een natuurlijk functionerend bos en als habitat met een specifieke biodiversiteit. Het aandeel liggend en staand dood hout in het Nederlandse bos neemt dan ook gestaag toe. Dit artikel beschrijft de spectaculaire vestiging en uitbreiding van mossen op dood naaldhout op de Zuidoost-Veluwe, waaronder uitgestorven gewaande en nieuwe soorten voor Nederland.

 

 Mozaïekbeheer geen oplossing voor Grutto's.

Groen, N.M. & P.J. Zomerdijk

 

 Niets doen loont bij Jacobskruiskruidplaag.

Bezemer, T.M., W.H. van der Putten & F. Rienks

 

 Effecten van de Hoogeveenseweg op loopkevers.

Prins, D., M. de Jonge, J. Noordijk & H.J.W. Vermeulen

Wegen doorsnijden vaak allerlei gebieden, waaronder natuurgebieden. Hierdoor kunnen er geïsoleerde populaties aan beide zijden van een weg ontstaan. Wanneer deze populaties te klein zijn, dreigt genetische verarming en tenslotte uitsterven. De barrièrewerking van een weg is echter niet voor alle diersoorten gelijk. Zo willen of kunnen bepaalde, vaak kleinere diersoorten de verharde weg niet betreden of worden bij toch oversteken doodgereden. In dit onderzoek worden de effecten van de Hoogeveenseweg, die midden door het natuurontwikkelingsgebied in Mantingerveld loopt, besproken.