De Levende Natuur nummer 6 van 2006 (Papieren magazine)

Thema

VOFF 10 Jaar

Afbeelding

DLN 2006-6

 

 Het gaat goed met de vrijwillliger!

Redactie

 

 Paddestoelen in naaldbossen.

Kuyper, Th.W., E. Arnolds, A. van den Berg, R. Chrispijn, L. Jalink & M.T. Veerkamp

 

 Mossen en korstmossen zegggen waar het op staat.

Sparrius, L.B., R.J. Bijlsma, J. de Bruijn & C.M. van Herk

 

 Natuurontwikkeling en flora langs de grote rivieren.

 

 Exoten en andere nieuwkomers in onze zoute wateren.

Gmelig Meyling, A.W. & A. Gittenberger

 

 De Zeggekorfslak: bedreigd, maar wijder verspreid dan gedacht.

Gmelig Meyling, A.W., S.M.A. Keulen, R.H. de Bruyne & A. Boesveld

 

 Collecties: onmisbaar voor biodiversiteitsonderzoek.

Kalkman, V.J. & R.M.J.C. Kleukers

 

 Voelsprieten voor de helft van de Nederlandse biodiversiteit.

Tol, J. van, Sj. Tiemersma & Th. Heijerman

 

 Nederland areaalgrenzenland met als voorbeeld de Kleine Vlinders.

Kuchlein, J.H.

 

 Waarheen stuurt het weer de vlinderstand?

Swaay, C.A.M. van, M.F. Wallis de Vries, W. Baxter & A. van Vliet

 

 Vrijwilligers zetten Kamsalamanders en Modderkruipers op de Natura 2000 kaart.

Zollinger, R.

 

 Verspreiding in beeld met kansenkaarten.

Sierdsema, H., R. Pouwels, A. van Kleunen & R. Foppen

 

 Vernieuwend achter vleermuizen aan!

Limpens, H.J.G.A., D.E.H. Wansink, A.J. Haarsma & L.S.G.M. Verheggen

 

 De waarnemingsprojecten van de KNNV.

Damme-Jongsten, M. van

 

 Van RIVON naar VOFF: een geschiedenis met golfbewegingen.

Saris, F.J.A., A.J.J. Lemaire & A.F. van de Klundert