De Levende Natuur nummer 3 van 2007 (Papieren magazine)

Thema

Restauratie van natte schraallanden

Afbeelding

DLN 2007-3

 

Restauratie van natte schraallanden is maatwerk.

Schipper, P.C. & B.F. van Tooren

10 jaar geleden heeft u in een speciaal nummer van De Levende Natuur kunnen lezen over de achteruitgang van onze duinvalleien, dotterbloemhooilanden, blauwgraslanden en trilvenen. In dat themanummer Natte schraallanden (1997) werd een overzicht gegeven van relaties tussen vegetatie en water en vegetatie en bodem in beekdalen, laagveengebieden en duinen. Deze kennis werd bijeen gebracht door het OBN-Deskundigenteam Natte schraallanden.

De Pelterheggen, vloeiweiden van de Plateaux.

Ploeg, N. van der

Leidt bevloeiing van schraallanden tot eutrofiëring?

Kemmers, R.H., A.P. Grootjans, M. Bakker, G.J. Baaijens, J. Nijp & G. van Dijk

De natste sprinkhanen van Nederland: de Moeras- en de Zompsprinkhaan.

Reemer, M. & R.F.M. Krekels

Natte schraallanden in het Natura2000-netwerk.

Schipper, P.C. & C.J.S. Aggenbach

Beleidsmatig perspectief voor restauratie van natte schraallanden.

Elbersen, J. & P.C. de Hullu

Rood schorpioenmos in De Wieden: 'Ook bij grootschalge ingrepen komt het op het detail aan'.

Nijland, R.

Restauratie van natte schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten.

Grootjans, A.P., R.H. Kemmers, F.H. Everts & E.B. Adema

Parnassia op de Veluwe 'Elke vierkante meter een ander biotoop'.

Nijland, R.

Een hoog hek met groen bordje dat het erachter liggende natuurgebied verboden terrein is, zwaait open. Wim Klein Tijssink (62) mag nog altijd naar binnen, ook al is hij sinds anderhalf jaar met de vut. 'Van het college van B&W heb ik toestemming om hier mijn leven lang te blijven komen.'

Zweefvliegen van natte schraallanden.

Steenis, W. van

Herstel van natte schraallanden op minerale gronden.

Jansen, A.J.M., C.J.S. Aggenbach, A.T.W. Eysink & D. van der Hoek

Natte schraallanden en bladkevers (Coleoptera: Chrysomelidae).

Beenen, R.

Herstelmaatregelen in verzuurde schraallanden in laag-Nederland.

Beltman, B.G.H.J. & A. Barendregt

Dagvlinders van natte schraallanden.

Swaay, C.A.M. van

Restauratie van duinvalleien.

Grootjans, A.P., E.B. Adema, C.J.S. Aggenbach, F.H. Everts & A.J.M. Jansen

Natte schraallanden vol met Rode Lijstsoorten.

Barendregt, A. & B.G.H.J. Beltman