De Levende Natuur nummer 6 van 2007 (Papieren magazine)

Thema

Natura 2000: Nederlandse en Vlaamse natuur wordt Europees

Afbeelding

DLN 2007-6

 

Waar staat Natura 2000 nu in Nederland en Vlaanderen?

Redactie

Natura 2000-beheerplannen: binnen Nederlandse kaders samenwerken aan Europese natuur.

Pelk, M.H.L., M.Th. Lammers & P.C. Schipper

Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000-gebieden.

Aggenbach, C.J.S., N.P.J. de Vries, M.H.L. Pelk, M.H. Jalink & P.C. Schipper

Habitattypen in Europees perspectief.

 

Betekenis Kaderrichtlijn Water voor Natura 2000.

Brink, F.W.B. van den & G. Verschoor

Het IJsselmeergebied: natuurdoelen voor een ecosysteem in beweging.

Noordhuis, R. & M. van Roomen

Nederlandse Rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten.

Crombaghs, B.H.J.M., M. Dorenbosch, R.E.M.B. Gubbels & J. Kranenbarg

De Geelbuikvuurpad: perspectief voor een Natura 2000-soort in zeer ongunstige staat.

Bosman, W.W., B.H.J.M. Crombaghs & J.B.M. Thissen

Interviews.

Nijland, R.

Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte.

Boer, T.E. den

Onvoldoende planolgische bescherming van natuurgebieden.

Postma, K.A.

Betekenis van Natura 2000 voor Kruipend moerasscherm (Apium repens) in België en Nederland.

Ronse, A., P. Maas & W. van Wijngaarden

Natura 2000 in Vlaanderen: uitdagingen voor de toekomst.

Decleer, N. Boone & D. Paelinckx

Natura 2000 in de Belgische Noordzee: meer dan een 'papieren' bescherming?

Cliquet, A. & K. Decleer

De impact van LIFE-Natuur projecten voor Natura 2000 in Nederland.

Raeymaekers, G. & C.Y. Weebers

LIFE-natuur in Vlaanderen volgt modernste natuurbeschermingsconcepten.

Herremans, J.P.

Natura 2000 in Nederland en Vlaanderen: goed op weg naar duurzame instandhouding?

Pelk, M.L.H., C.J.S. Aggenbach, P.C. Schipper, F.W.B. van den Brink, H.K. Schimmel-ten Kate & K. Decleer