De Levende Natuur nummer 3 van 2008 (Papieren magazine)

Thema

Nieuw soortenbeleid

Afbeelding

DLN 2008-3

 

Van soortbeschermingsplannen naar leefgebiedenbenadering.

Joop, P., T.G.Y. van den Broek, J.P. Cronau & T.J. Verstrael

Het succes van actieve soortenbescherming voor fauna.

Wiersinga, W.A., H.J.R. Lenders & J.B.M. Thissen

Case: de Hazelmuis, een kwestie van overleven op de grens.

Foppen, R.P.B., L.S.G.M. Verheggen & G. Verbeylen

De leefgebiedenbenadering in de praktijk van de beheerders.

Haan, B. de & W. van Steenis

Case: Kennis voorwaarde voor bescherming hoogveenglanslibel.

Groenendijk, D. & J.H. Bouwman

Soortenbeleid zonder ambassadeurs.

Nijland, R.

Soortenbeleid in Vlaanderen.

Bruyn, L. de

Soortherstelproject Kwabaal: nieuwe kansen voor een verdwenen vissoort in Vlaanderen.

Coeck, J., A. Dillen, D. de Charleroy, I. Vught & K. De Gelas

Case: Beschermingsproject Grauwe kiekendief als opmaat voor effectieve akkervogelbescherming.

Koks, B.J.

Moerasvogels: voorschot op een nieuwe benadering.

Bruijn, B. de & R.F.J. van Beusekom

Uitvoering soortenbeleid door de provincies: regionaal maatwerk.

Beenen, R., J.A. van der Weele, H.I. Iken & J.P. Cronau

Case: De Rugstreeppad als pionier in nieuwe aanpak Ruimtelijke Ordening.

Water, E.E. van de & R. Zollinger

LIFE project AMBITION herstelt leefgebieden van vijf bedreigde amfibiesoorten.

Zollinger, R. & W.W. Bosman

De bouwer is niet meer per se de grote vijand.

Nijland, R.

Is actieve soortenbescherming kansrijk voor bedreigde inheemse vaatplanten?

 

Bescherming akkerflora in de Provincie Utrecht.

Dool, E. van den

Case: laat Valkruid niet vallen!

Luijten, S.H. & J.G.B. Oostermeijer

Nieuw perspectief voor bedreigde biodiversiteit?

Verstrael, T.J., T.G.Y van den Broek, J.P. Cronau, R. van Westrienen, W.A. Wiersinga & H.L. Schimmel- ten Kate