De Levende Natuur nummer 1 van 2009 (Papieren magazine)

Thema

Ontgrondingen

Afbeelding

DLN 2009-1

20 jaar ontgronden voor natuur…

De redactie

Omvang van ontgronding in Nederland is niet bekend

M.E. Sanders

Natuurontwikkeling door ontgronding in Vlaanderen: een kort overzicht

J. Van Uytvanck, K. Decleer & P. Adriaens

20 jaar ontgronden voor natuur op zandgronden

R.M. Bekker

Herstel van binnenduinranden

B.W.A.F.H. van den Boom, C.J.W. Bruin & H.G.J.M. van der Hagen

Effectiviteit van afgraven voor natuurherstel in de provincie Zeeland

F.P. Sival, W.J. Chardon, M. van Rooij & P.J. van der Reest

Dagvlinders en natuurontwikkeling: meer vlinders door ontgronding?

R.M. Bekker & M.F. Wallis de Vries

Ontgronden op voormalige landbouwgronden: doeltreffend maar ook toereikend?

A.J.P. Smolders, E.C.H.E.T. Lucassen, M. van Mullekom, H.B.M. Tomassen & E. Brouwer

Is het mogelijk om met uitmijnen in plaats van ontgronden voldoende fosfaat kwijt te raken?

W.J. Chardon, F.P. Sival, R.H. Kemmers, S.P.J. van Delft & G.F. Koopmans

‘Verpitrussing’ bij natuurontwikkeling: voorkomen is beter dan genezen

L.P.M. Lamers, E.C.H.E.T. Lucassen, H.B.M. Tomassen, A.J.P. Smolders & J.G.M. Roelofs

Aandacht voor monitoring van natuurontwikkeling!

Th.C.P. Melman, A.T.Kuiters, H.P.J.Huiskes & W.R.M. van Heusden

Praktische aspecten van de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten

A. Stoker

Ontgrondingen en cultuurhistorie: knelpunt of kans?

D.M. Purmer

Ontgronden en bodembeestjes: geen gelukkige combinatie

P. Kardol, A. van der Wal, T.M. Bezemer, W. de Boer & W.H. van der Putten

Leren van 20 jaar ontgronden voor natuur

R.M. Bekker, I.C. Knevel, E.C.H.E.T. Lucassen, B.F. van Tooren & H.L. Schimmel-ten Kate

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De 12 Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen