De Levende Natuur nummer 3 van 2009 (Papieren magazine)

Thema

OBN: van standplaats tot landschap

Afbeelding

DLN 2009-3

 

Verslag OBN-symposium

B.F. van Tooren

OBN: verbreding naar landschapsschaal krijgt vorm

A.M.P. de Wee-Barnas

Natuurherstel: van standplaats naar landschap

W.C.E.P. Verberk, A.P. Grootjans & A.J.M. Jansen

Sleutelfactoren en toekomstperspectief voor herstel van het Limburgse heuvelland

 

 

Casus: Herstel en herontwikkeling van zinkvegetatie

E.C.H.E.T. Lucassen, J.G.M. Roelofs & R. Bobbink

Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap

G.A. van Duinen, E. Brouwer, A.J.M. Jansen, J.G.M. Roelofs & M.G.C. Schouten

Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap

H. Siepel, H. Siebel, T.J. Verstrael, A.B. van den Burg & J.J. Vogels

Casus: Faunagericht beheer op de Strabrechtse Heide

J.J. Vogels & J. Smits

Werk in uitvoering; Plaggen op het Otterlosche Zand

L.B. Sparrius & R. van de Vegte

Casus: Herstel van jeneverbesstruwelen

P.W.F.M. Hommel, M. Griek, R. Haveman, J. den Ouden & R.W. de Waal

Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen

C.J.S. Aggenbach, R.M. Bekker, U. Vegter & H.J. de Vries

Casus: Beekdalherstel in de Urkhovense Zeggen

R. van der Burg, A.J.M. Jansen & E. van Rosmalen

Kansen voor verder herstel van het rivierenlandschap

 

Laagveenherstel: soorten turven of het landschap boetseren?

L.P.M. Lamers, W.C.E.P. Verberk, J. Schouwenaars, M. Klinge, W.J. Rip, J.T.A. Verhoeven & G. Kooijman

Het belang van ruimte- en tijdschalen voor ecologisch herstel van het kustlandschap

E.J. Lammerts, M. Nijssen, A.P. Grootjans, A.M. Kooijman & A.P. Oost

OBN en Natura 2000: een natuurlijk koppel

M. Fellinger, A.T.W. Eysink & P.C. van der Molen