De Levende Natuur nummer 6 van 2009 (Papieren magazine)

Thema

Noordzee

Afbeelding

DLN 2009-6

 

Een Themanummer over de Noordzee

De redactie

Gebiedsbescherming en biodiversiteit in de Noordzee

H.J. Lindeboom, H.J.L. Heessen, M.S.S. Lavaleye & M.F. Leopold

De Bruinvis in de Noordzee: ongrijpbaar visvarken verstrikt in visnetten en regelgeving

C.J. Camphuysen & A. Trouwborst

Haaien en roggen in de Noordzee

H.J.L. Heessen & J.R. Ellis

Eikapsels van roggen, zeldzamer dan ooit

A.W. Gmelig Meyling

De Noordkromp

R. Witbaard

Onderwatergeluid: één van de grootste bedreigingen van zeedieren

R.A. Kastelein

Wulk en Purperslak, naast TBT bedreigd door visserij en zandsuppletie

C.C. ten Hallers-Tjabbes & A.W. Gmelig Meyling

Klimaatverandering in de Noordzee: gevolgen voor vis

I. Tulp, R. van Hal, R. ter Hofstede & A.D. Rijnsdorp

De Noordzee ontdekken met Coastwatch

I. Span

Zwerfvuil in de Noordzee: klein afval met grote gevolgen

J.A. van Franeker

Zandwinning en kustsuppleties: het samengaan van kustverdediging en natuurbescherming

G.M. Janssen & M.J.C. Rozemeijer

Offshore windenergie: effecten op vogels

S. Dirksen, K.L. Krijgsveld & R.C. Fijn

Onderwaternatuur op harde substraten in de Noordzee

S. Bouma, W.M. Liefveld, W. Lengkeek & H.W. Waardenburg

Groen licht voor vogels

J. Marquenie, F. van de Laar & H. Poot

Visserijbeleid en natuurbeschermingsbeleid: één zee, twee werelden

A. Blees-Booij & S.J. van Leeuwen

Interview; Ruimte genoeg op zee

R. Nijland

Interview met Pavel Klinckhamers (Greenpeace) en Johan Nooitgedagt (Nederlandse Vissersbond)

Gebiedsbescherming in een variabel ecosysteem, problemen en mogelijkheden in de Noordzee

H.J. Lindeboom

Bescherming van biodiversiteit in de Noordzee: beleid en beheer

M. Harte & W. Broeksma

Aanwijzing beschermde gebieden op de Noordzee

M.M. Giesen

Beleid tot behoud mariene biodiversiteit Noordzee: werkt het ook?

S.J. van Leeuwen & J.P. Beck

Beschermde gebieden: ambitie nodig!

T.J.A. Rammelt

Herstelmogelijkheden voor de Noordzee

B.F. van Tooren, W. Broeksma, I.C. Knevel, S.J. van Leeuwen, H.J. Lindeboom, H.L. Schimmel-ten Kate & L. van der Veen

Mededeling ZKO

 

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

Internationale verdragen en kaarten beschermde gebieden NL + B