De Levende Natuur nummer 1 van 2010 (Papieren magazine)

Thema

Ganzen in Nederland en Vlaanderen

Afbeelding

DLN 2010-1

 

Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland

K. Koffijberg, J.H. Beekman, F. Cottaar, B.S. Ebbinge, H.P. van der Jeugd, J. Nienhuis, D. Tanger, B. Voslamber & E. van Winden

Aantallen en trends van overwinterende ganzen in Vlaanderen

K. Devos & E. Kuijken

Betekenis van natuurgraslanden voor overwinterende ganzen

D. Bos, Th. Boudewijn & J.P. Bakker

Interviews; ‘Best onaangenaam, al die ganzen op je land’

Rik Nijland

Toenemende aantallen ganzen, toenemende kosten?

F.P.J. van Bommel & T.M. van der Have

Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en Smienten

F.F. van der Zee, D. Bos, Th.C.P. Melman, P.J. van der Reest, R.H.M. Verhoeven & M. Wesselius

Bescherming van overwinterende ganzen in België

E. Kuijken

Kleurring- en Halsbandprogramma’s bij ganzen

 

Broedende ganzen in Nederland

B. Voslamber, H.P. van der Jeugd & K. Koffijberg

Spectaculaire toename van Grauwe ganzen in Saeftinghe

H.J.W.G Castelijns & C. Jacobusse

Begrazing door Grauwe ganzen is een bepalende factor voor ontwikkeling van oevervegetatie in Nederlandse wetlands

J.Th. Vulink, M. Tosserams, J. Daling, H.van Manen & M. Zijlstra

Casus: Natuurontwikkeling en nieuwe natuur in de Delta lokken broedende ganzen

G.L. Ouweneel

Effect van zomerbegrazing door Grauwe ganzen op de uitbreiding van waterriet

E.S. Bakker

Ganzen brengen landbouw naar het ven

E. Brouwer & T.G.Y. van den Broek

Een pilotstudie naar de interacties tussen broedende weidevogels en Brandganzen

D. Kleijn & D. Bos

Bestrijding van Grauwe ganzen: ingrepen op ei-niveau

B. Voslamber

Beheer van overzomerende ganzen door Natuurmonumenten

B.W.A.F.H. van den Boom, B.F. van Tooren, E.H. de Hoop & T.G.Y. van den Broek

Ganzen in de Lage Landen

B.S. Ebbinge, B. Voslamber, M. Wesselius, J.C.E.W. Hooijmeijer, P.J. van der Reest & H.L. Schimmel-ten Kate

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

Mededeling/Advertenties