De Levende Natuur nummer 2 van 2011 (Papieren magazine)

Thema

Genetica in natuurbeheer

Afbeelding

DLN 2011-2

 

‘Genetica in natuurbeheer’: hoe ver staan we anno 2011?

M. Hoffmann

Aandacht voor genetische aspecten in natuurbeheer

P. Breyne & J. Mergeay

Algemene inleiding tot de relatie tussen genetica en natuurbeheer

Genetica in het natuurbeheer: een onderschat werkinstrument

H.P. Koelewijn & A.T. Kuiters

Overzicht van hoe genetica gebruikt kan worden als monitoringsinstrument met ter illustratie het voorbeeld van de herintroductie van de Otter in Nederland.

Hoe fragmentatie en genetische erosie het aanpassingsvermogen en de overlevingskans van populaties ondermijnen: experimentele evidentie

R. Bijlsma, J. Bakker, D. Joubert & M.E.C. van Rijswijk

Aan de hand van de modelsoort Drosophila melanogaster (fruitvlieg) is nagegaan wat de effecten zijn van habitatfragmentatie en genetische drift op het aanpassingsvermogen en de overlevingskansen van populaties.

Genetisch onderzoek van zoetwatervissen ten dienste van natuurbeheer

J.A.M. Raeymaekers, K. De Gelas, A. Kobler, M.H.D. Larmuseau, G.E. Maes, J.K.J. Van Houdt, W. Van Neer & F.A.M. Volckaert

Genetisch onderzoek naar riviervissen in relatie tot effecten van waterkwaliteit op de overlevingskansen van riviervissen, de problematiek van habitatfragmentatie (barrières voor vismigratie), herintroducties en de aanwezigheid van exoten.

Routinematige screening van genetische barcodes bij groene kikkers legt verborgen invasies bloot

J. Mergeay, G. Holsbeek, F.A.M. Volckaert & L. De Meester

Hoe DNA-barcoding kan bijdragen aan tracering van invasies van exoten, zoals bij groene kikkers.

Spontaan herstel van zachthout-ooibos: complicaties door verspreiding en vermenging van genen bij populieren

A. Vanden Broeck & S.M.G. de Vries

Voorbeeld van problematiek van exoten aan de hand van genetische vervuiling bij de Zwarte populier.

Genetische verbondenheid en diversiteit bij Huismussen: van het platteland naar de stad

C. Vangestel, J. Mergeay & L. Lens

De invloed van antropogene druk en veranderende leefomstandigheden op genetische variatie en genetische uitwisseling tussen populaties van Huismussen, en de kansen voor instandhouding van deze soort.

Milieu en Genetica, twee zijden van dezelfde natuurbeheermedaille

P. Vergeer & N.J. Ouborg

Analyse van de invloed van genetische factoren en omgevingscondities op het wel en wee van populaties van Blauwe knoop (Succisa pratensis

Door studenten/promovendi

R. Kentie, R. Radersma & J. Ouwehand

promovendi van het ‘Centre for Ecological and Evolutionary Studies’ (RUG)

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

Begrippenlijst