De Levende Natuur nummer 3 van 2012 (Papieren magazine)

Thema

Waddenzee

Afbeelding

DLN 2012-3

 

Themanummer Waddenzee

H.J.W. Sas, T. van der Heide, J. van der Meer, J. de Vlas, B.F. van Tooren & H.L. Schimmel-ten Kate

Door de themaredactie

Fytoplankton en microfytobenthos in de Waddenzee

C.J.M. Philippart, J.C. Kromkamp & P.M.J. Herman

Ontwikkeling van schelpdierbestanden op de droogvallende platen van de Waddenzee

K. Troost, J. Drent, E.O. Folmer & M.R. van Stralen

Ontwikkelingen van vis en visserij in de Nederlandse Waddenzee

I. Tulp, P.A. Walker & L. Bolle

Nieuwe exoten in de Waddenzee

A. Gittenberger & M. Rensing

Mededeling: Migratie onderzoek naar vistrek door vier noordelijke waterschappen

 

Waddensleutels: Mosselbanken en andere biobouwers aan de basis voor een gezonde Waddenzee?

T. van der Heide, E.J. Weerman & H. Olff

Zeegras in de Waddenzee

M.M. van Katwijk

MOSSELWAD, onderzoeksprogramma voor herstel van mosselbanken in de Waddenzee

J.M. Jansen, N. Dankers & B.J. Ens

Mosseltransitie in de Waddenzee

J.M. Jansen, M.R. van Stralen, P. Kamermans & H. Sas

Dubbel-Interview met Norbert Dankers en Jaap de Vlas

Rik Nijland

50 jaar monitoring van kwelderwerken

K.S. Dijkema & W.E. van Duin

Klimaatverandering, verhoogde overstromingsrisico’s en kwelderbroedvogels

M. van de Pol, B.J. Ens, J.P. Bakker & P. Esselink

Effecten van bodemdaling door gaswinning op het Waddenzeegebied

G.J.M. Wintermans

Interview met Jaap van der Meer

Rik Nijland

Een Eems-estuarium vol leven

M.J. Firet, D. Bos, R. Postma & L.A. van Duren

De Banc d’Arguin in Mauretanië als ecologische inspiratiebron bij het streven naar een rijke Waddenzee

O. Overdijk & T. Piersma

Programma Naar een rijke Waddenzee: waarom is het nodig en wat is er inmiddels bereikt?

H.J.W. Sas & T. van den Heiligenberg

Naar een heldere afweging voor de sedimenthuishouding in de Waddenzee

R.K.H. Kats, A.P. Oost & J.A. van Dalfsen

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

Signalement: Waddenzee – Werelderfgoed

Jan Abrahamse

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.
Dit keer met berichten van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en Het Zuid-Hollands Landschap.