De Levende Natuur nummer 5 van 2012 (Papieren magazine)

Thema

Particulier natuurbeheer

Afbeelding

DLN 2012-5

 

Themanummer particulier natuurbeheer

M.F.F.W. Jans, M.E. Sanders, P.J. van der Reest & H.L. Schimmel-ten Kate

Particulier natuurbeheer – wat is dat?

E.J.M. Aertsen

Particulier natuurbeheer in de praktijk

M.F.F.W. Jans

Casus; Het Westersche Veld: succesvolle natuuruitbreiding bij particuliere natuurbeheerder.

M.J. Duintjer & M. Lumkes

Bijdrage particuliere grondeigenaren aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur

M.E. Sanders

Casus; Een vitale toekomst voor Polder Oukoop

W.A.M. Jansen

Natuurherstel op voormalige landbouwgronden `Twaalf jaar Particulier natuurbeheer`

W. van Boschinga

Casus; Natuurontwikkeling op Groot Eiland succesvol

J. Beijersbergen & M. Nijmeijer

Casus; Keuze voor particulier natuurbeheer in Reiderwolde ter discussie

A.J. van Middelkoop

Natuurherstel door Effectgerichte Maatregelen bij de Unie van Bosgroepen

N. de Kort-Langeveld, A.J.M. Jansen & M.F.F.W. Jans

Casus; Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve

R.F. van der Burg & W. Francke

Casus; Landgoed Schultenwolde: natuurrijke parel in Twente

G. Boedeltje, R.J.J. van Dongen, A.T.W. Eysink & T.B.J. Keizers

Water- en natuurbeheer op Twickel

H. Gierveld

Casus; Hydrologisch herstel op landgoed Het Lankheet

J.H. Bouwman, B.H. Rouffaer, E. Brinckmann, T.B.J. Keizers & I. de Lange

Natura 2000: kansrijk voor particulier natuurbeheer op de Veluwe

M. van der Veen

Casus; Naar nieuw evenwicht tussen landbouw, natuur en water op het landgoed Kolland

M.A.P. Horsthuis & W.H.J. de Beaufort

"Voor wat, hoort wat" - Interview met Frank Gorter van Landgoed Welna

Rik Nijland

Particulier natuurbeheer en bos

E.A.H Thomassen & M.F.F.W. Jans

Casus; Naar een meer natuurlijk bosbeheer op Landgoed Prattenburg

G.E. Koopmans

Ondernemerschap essentieel voor succesvolle combinatie van natuur en recreatie

 

Casus; Landgoed De Hoevens

F.M.B. van der Lande & B.G.M. Huisman

Casus; Middachten, een eeuwenoud landgoed in bedrijf

A.T. Fennema

Perspectief voor particulier natuurbeheer

P.J. van der Reest, M.F.F.W. Jans, M.E. Sanders & H.L. Schimmel-ten Kate

Door studenten/promovendi

A. Greijdanus & A. van Dijkhuizen onder begeleiding van D.J. Stobbelaar & J. Janssen.

De verbindende kracht van landgoed Junne

Door studenten/promovendi

M. van der Heiden, R. Hogeling & O. van der Geest onder begeleiding van R. Ketelaar.

Optimalisering van het akkerbeheer in Montferland.

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De 12 Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen
Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Brabants Landschap.