De Levende Natuur nummer 6 van 2012 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2012-6

 

Prijs voor jonge auteurs

 

Gans krijgt het zwaar rond Schiphol

Rik Nijland

De Wiernte of Drieschigt; markebos op de rand van het Almelosche Veen

P. Bremer & R. During

Negentiende-eeuwse beschrijvingen van bossen met botanische informatie zijn zeldzaam. Van Staring (1852) is een gedetailleerde beschrijving van dit bos in Twente bekend. Wat leert het ons over successie in veenbossen? Waarom is De Wiernte ten onder gegaan? Welke rol speelde veenvorming? Een reeks oude kaarten biedt hulp.

Kansen voor waterplanten in semi-stagnante uiterwaardplassen

G.J. van Geest & T. Buijse

In het kader van de beleidsprogramma’s Kaderrichtlijn Water (KRW) en ‘Ruimte voor de Rivier’ zijn er kansen voor behoud en herstel van semi-stagnante uiterwaardplassen. Hiervoor is het van belang om inzicht te hebben in de bepalende factoren voor de vegetatieontwikkeling in deze plassen, zoals de waterkwaliteit, het rivierpeil, kwelstromen en de vorm van de plassen. Het artikel mondt uit in aandachtspunten voor inrichting.

Column; Het is ook nooit goed…

Han Runhaar

Libellen in de duinen: dynamiek en droogte

J.J. Beukema & R. Manger

Voor libellen is permanente aanwezigheid van voldoende oppervlak aan open water een levensvoorwaarde, maar in de duinen vallen poelen soms droog. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de aantallen en de soortensamenstelling van de libellen? Jarenlange monitoring in de Noord-Hollandse Grafelijkheidsduinen levert inzicht.

Het aantal Bevers stijgt gestaag. Tijd om na te gaan denken

J.O. Reinhold & B. J. J. Smeets

Ervaringen en adviezen uit Flevoland.

SER-Conferentie 2012

K. Decleer & C.J.S. Aggenbach

Een beheerexperiment met zout in een duinvallei

W. van Steenis & M.P. van Zuijen

Een nieuwe duinvallei op Voorne groeide dicht met wilgen. Maaien, uittrekken en begrazen zouden tot hoge kosten leiden en het zou lang duren voordat de bedekking door de wilgen zou zijn afgenomen. Daarom is experimenteel een laag zout aangebracht in een klein deel van de vallei. Het idee hierachter was de initiële ‘zoute’ fase van een primaire duinvallei na te bootsen en zo de vestiging van wilgen tegen te gaan. Wat leverde dat op?

Overzicht 113de jaargang (2012)

 

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Limburgs Landschap en Landschap Overijssel