De Levende Natuur nummer 4 van 2013 (Papieren magazine)

Thema

Natuurkwaliteit en biogeochemie

Afbeelding

DLN 2013-4

 

Natuurkwaliteit en biogeochemie

De redactie

Van landbouw naar natuur: gericht op zoek naar kansen!

M. van Mullekom, E.C.H.E.T. Lucassen, M.J. Weijters, H.B.M. Tomassen, R. Bobbink & A.J.P. Smolders

Het veenweidegebied: pompen en verzuipen?

A.J.P. Smolders, J. van Diggelen, J. Loermans, G. van Dijk, M. van Mullekom & L.P.M. Lamers

Effecten van verhoogde stikstofdepositie: is herstelbeheer zinvol?

R. Bobbink, L.J.L. van den Berg, H.B.M. Tomassen & M.J. Weijters

Behoud van variatie in vennen met behulp van biogeochemische inzichten

E. Brouwer & E.C.H.E.T. Lucassen

Waternatuur in een veranderend klimaat

L.P.M. Lamers, M. Poelen, L.J.L. van den Berg, J.J.M. Geurts, J.G.M. Roelofs & A.J.P. Smolders

Interview met Jan Roelofs, wetenschappelijk directeur van Onderzoekcentrum B-WARE: “Grondig biogeochemisch onderzoek onmisbaar voor natuurherstel.”

Marion de Boo

Introductie van soorten via maaisel na herinrichting: ongeduld of wijsheid?

R. Loeb & M. Weijters

Werk in uitvoering; Omhoog met het veen: herstel van veengroei in het Ilperveld

B.P. van de Riet, E. van den Elzen, L.P.M. Lamers & N. Hogeweg

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuwse Landschap en It Fryske Gea