De Levende Natuur nummer 5 van 2013 (Papieren magazine)

Thema

Ongewervelden en natuurbeheer

Afbeelding

DLN 2013-5

 

Ongewervelden en natuurbeheer

Redactie

Aandacht voor ongewervelden in het natuurbeleid

M.F. Wallis de Vries

1000-soortendagen markeren belang van ongewervelden

E.O. Colijn

Spinnen in een ruimtelijke en evolutionaire context van natuurbeheer

D. Bonte, K. Lambeets & M. Vandegehuchte

Zweefvliegen houden van oude bossen

W. van Steenis & M. Reemer

Kevers van dood hout

 

De Vermiljoenkever: een voor Nederland nieuwe habitatrichtlijnsoort geeft aanwijzingen voor bosbeheer

J. Noordijk, E.O. Colijn, A.P.J.A. Teunissen & C.F.P. Vendrig

Over de intieme relatie tussen boomsoorten en regenwormen

S. Schelfhout, A. De Schrijver, L. Vesterdal, J. Mertens & K. Verheyen

De invloed van het bodemleven op plantengroei en natuurherstel

E.P. Brinkman & W.H. van der Putten

Zonder dood, minder leven; Ruimte voor aas(fauna) in het natuurbeheer

E.O. Colijn & B. Beekers

Begrazingsintensiteit en insectenrijkdom in heideterreinen

J. Noordijk, E.O. Colijn, J.T. Smit, K. Veling & M.F. Wallis de Vries

Begrazing: een vloek of een zegen voor sprinkhanen?

M.J.J. Schrama & A.L.D. van der Plas

Mierengemeenschappen in het heidelandschap

R. Versluijs, J.J. Vogels & C.G.E. van Noordwijk

Profiteren geleedpotigen van maaiselverspreiding in natuurontwikkelingsgebieden?

C.G.E. van Noordwijk & A. Klimkowska

Kink in de (voedsel)keten van duingraslanden?

B. Wouters & H.H. van Oosten

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Brabants Landschap.