De Levende Natuur nummer 1 van 2014 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2014-1

Vernattingsmaatregelen in het Wierdense Veld: van experiment naar praktijk

H.B.M. Tomassen, L. van Tweel-Groot & A.J.P. Smolders

Cruciaal voor het herstel van hoogvenen is de vorming van een deels uit levend veenmos bestaande toplaag van het hoogveen (acrotelm) die de effecten van waterstandsschommelingen kan opvangen. De vraag is of door vernatting in verdroogde hoogveenrestanten zich inderdaad een nieuwe acrotelm kan ontwikkelen en op welke termijn. Om hier inzicht in te krijgen zijn verdroogde plaggen uit het Natura 2000-gebied Wierdense Veld experimenteel vernat. De resultaten hiervan geven inzicht in de potentie van het Wierdense Veld, waar recentelijk hydrologische maatregelen zijn genomen om hoogveenvorming te stimuleren.

Column; Zijn we wel klaar voor wilde natuur?

Predatie in een stadspopulatie van de Grauwe gans in Zoetermeer

F.W.J. Havekes, M. Snoek, D.D. Ofman & M.J.M. Hoogkamer

In Zoetermeer zijn gedurende vijf jaar Grauwe ganzen gemonitord en geanalyseerd. Het verrassende verloop van het laatste broedseizoen roept de vraag op of natuurlijke regulatie wellicht een alternatief is voor de beoogde aantalsreductie, zoals was vastgelegd in het zg. Ganzen-akkoord.In Zoetermeer zijn gedurende vijf jaar Grauwe ganzen gemonitord en geanalyseerd. Het verrassende verloop van het laatste broedseizoen roept de vraag op of natuurlijke regulatie wellicht een alternatief is voor de beoogde aantalsreductie, zoals was vastgelegd in het zg. Ganzen-akkoord.In Zoetermeer zijn gedurende vijf jaar Grauwe ganzen gemonitord en geanalyseerd. Het verrassende verloop van het laatste broedseizoen roept de vraag op of natuurlijke regulatie wellicht een alternatief is voor de beoogde aantalsreductie, zoals was vastgelegd in het zg. Ganzen-akkoord.

De broedvogels van de Beninger Slikken, 1969-2013

J.W.M. Kuijpers

In 1970 werd het Haringvliet afgesloten. Welke invloed heeft dit na ruim 40 jaar gehad op de broedvogels van de Beninger Slikken? Waardoor zijn de opgetreden veranderingen veroorzaakt en welke ontwikkelingen voor de toekomst zijn te verwachten?

Technologie bij natuuronderzoek; Het gebruik van fotovallen bij boommarteronderzoek

R. van den Akker

Zomerschroeforchis terug in Nederland

C.A.J. Kreutz

De laatste waarneming van de Zomerschroeforchis (Spiranthes aestivalis) in Nederland dateert uit 1936, in België uit 1954. In 2012 echter is de soort in Nederland in de omgeving van één van de oude groeiplaatsen teruggevonden. In 2013 was de populatie nog aanwezig, maar had deze onder de droogte te lijden. Met deze spectaculaire ontdekking is Nederland een uiterst zeldzame en bedreigde soort rijker.  Dit artikel gaat over de kenmerken, bijzonderheden en kansen voor de Zomerschroeforchis en haar situatie in Nederland en Europa.

Door studenten/ promovendi

Bijdragen vanuit vakgroep natuur- en milieubeheer van Thomas More (B) o.b.v. Michaël Cassaert en onderzoeksgroep Dier&Welzijn van KU Leuven/Thomas More (B).

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Het Drentse Landschap.