De Levende Natuur nummer 6 van 2014 (Papieren magazine)

Thema

80 jaar De Hoge Veluwe

Afbeelding

DLN 2014-6

 

Inhoudsopgave themanummer 80 jaar De Hoge Veluwe

In 2015 bestaat Het Nationale Park De Hoge Veluwe 80 jaar. Dit vormt de directe aanleiding voor dit speciale nummer over dit bijzondere gebied in Nederland. Binnen de 20 Nationale Parken in Nederland neemt Het Nationale Park De Hoge Veluwe een zeer bijzondere plaats in. De gronden zijn in bezit van slechts één particuliere eigenaar en in het Park staat het bekende Kröller Müller Museum. Naast dat het Park als één na oudste Nationale Park een algemene bekendheid geniet, is het het enige gebied dat geheel omrasterd is, waarvoor een toegangsprijs betaald moet worden en daardoor in de exploitatie vrijwel geen subsidies heeft, en waar men het gebied kan bezichtigen op de zg. ‘witte fietsen’. Welke effecten hebben deze omstandigheden op flora en fauna? Hoe hangen wildbeheer, recreatie en flora en fauna samen? Welke kansen, maar ook bedreigingen ziet Het Park voor de toekomst? Aan al deze vragen wordt in de verschillende artikelen aandacht besteed.Dankzij ondersteuning vanuit Het jubilerende Park kan dit themanummer extra dik worden uitgebracht. De themaredactie bestond uit Jakob Leidekker (Hoge Veluwe), Bart van Tooren en Isa Schimmel (beiden DLN).

De redactie 

Het Park en het Park.
In dit nummer is de volgende schrijfwijze gehanteerd:
Het Park als het gaat om de organisatie/eigenaar;
het Park als het gaat om het gebied.

 

80 jaar De Hoge Veluwe

De redactie

Algemene toponiemenkaart De Hoge Veluwe
Habitattypenkaart de Hoge Veluwe

‘De biodiversiteit is onze core-business’

R. Nijland

Interview met S.E. baron van Voorst tot Voorst, directeur-bestuurder van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Historisch-ecologische samenhang tussen cultuurhistorie en vegetatie in het Nationale Park De Hoge Veluwe

Th. Spek, R.J. Bijlsma, J. Bokdam, D. van Dam & N. Visser

De natuurwaarde van flora en vegetatie van het Nationale Park De Hoge Veluwe

R.J. Bijlsma, J. Bokdam, D. van Dam & N. Visser

Visie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op natte natuur, van visie naar planvorming en uitvoering

 

De bossen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe

J. den Ouden

Van een park voor de Jacht naar jacht voor het Park

L. Hoedemaker, G.J. Spek & F. Ohl

Ontsnippering Hart van de Veluwe: de relatie met het Nationale Park De Hoge Veluwe

G.W.T.A. Groot Bruinderink, D.R. Lammertsma, J.R.K. Leidekker, J. den Ouden, Y. Liefting & P.A. Jansen

Het uitzetten van korhoenders. Een proces van de lange adem?

J.R.K. Leidekker

Drie decennia dagvlinder- en broedvogelmonitoring in het Nationale Park De Hoge Veluwe

M.F. Wallis de Vries & G.M. Sanders

Het Nationale Park De Hoge Veluwe: een modern bedrijf met een historisch verhaal; Recreatie, natuurbeheer en financiële onafhankelijkheid

M.M. Kokke & H. Beukhof

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze rubriek is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

De12Landschappen

De12Landschappen Deze rubriek is samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.  Deze keer berichten van Het Drentse Landschap en Geldersch Landschap en Kasteelen. De12Landschappen