De Levende Natuur nummer 1 van 2015 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2015-1

Knoflookpadden

In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad?In een drietal artikelen komen achtereenvolgens aan bod: de historie van de Knoflookpad in Nederland, waarom en hoe in 2010 werd overgegaan tot bijplaatsing en herintroductie en tot slot welke scenario’s er zijn voor de toekomst van de Knoflookpad. De themaredactie bestond uit: Jeroen van Delft (RAVON), René Krekels (Natuurbalans), Bart van Tooren & Isa Schimmel (beiden DLN).

De Knoflookpad in Nederland: ondergang of ‘slechts’ een bottleneck?

W. Bosman, R.P.J.H.Struijk, M. Zekhuis, F.G.W.A. Ottburg, B. Crombaghs, D. Schut & P. van Hoof
Kweek- en uitzetprogramma van knoflookpaddenlarven
B. Crombaghs, I. van Bebber, J. van der Zee, D. Schut, P. van Hoof, J. Janse, R. Zollinger, F.G.W.A. Ottburg, M. Zekhuis, J. van der Weele & H.A.H. Jansman
Kan de Knoflookpad op termijn van de intensive care af?
F.G.W.A. Ottburg, B. Crombaghs, W. Bosman, M. Zekhuis, D. Schut, P. van Hoof, R.P.J.H. Struijk, R. van Westrienen, R. Zollinger, H.A.H. Jansman & R.P.H. Snep
Meer dynamiek in het Nationaal Park de Biesbosch na de inrichting van natuurontwikkelingsgebieden
J.A. Sluiter & F.H. Saris
Het jaar 2007 vormt een nieuwe scheidslijn voor de Biesbosch. Ten behoeve van meer ruimte voor de grote rivieren is in dat jaar een aantal dijken van de Biesbosch doorgebroken, waarbij grote oppervlakten natuurontwikkelingsgebied onder invloed van rivierdynamiek zijn komen te staan. Dit artikel geeft een overzicht van de gevolgen hiervan voor de natuurgebieden, de flora en fauna.

De wilgen van de Biesbosch

A.A.G. Zwaenepoel, E.R. Cosyns, N.C.M. Maes, R.W.A. van Loon & T.O.V. Muusse
In 2012-2013 zijn de wilgen van de Brabantse, Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch geïnventariseerd en is hun verspreiding gekarteerd. Er zijn meer dan 50 wilgentaxa aangetroffen. Het overgrote deel van deze taxa is het gevolg van introducties uit de 19de en de 20ste eeuw, die voor de griendteelt waren bedoeld. Hoe is de toekomst van al deze wilgen in dit gebied? Lijkt de verwilderde Biesbosch op een oerbos?

Resultaten van de lezersenquête 2014

Melchior van Tweel
Rectificatie Zomerschroeforchis
Door studenten/ promovendi; De terugkeer van de Jeneverbes?
Nieck Kromkamp onder begeleiding van Chris Smit, Community and Conservation Ecology group van de Rijksuniversiteit Groningen
Uit de gebieden van Staatsbosbeheer Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer. Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Stichting Groninger Landschap.