De Levende Natuur nummer 1 van 2016 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2016-1

Natuur met meerwaarde  

Rik Nijland
+ Boekbespreking 'Ondernemen met natuur' 

Identificatie van autochtone eikenpopulaties in Nederland: chloroplastDNA als hulpmiddel

J. Buiteveld, T. Helmink & S.M.G. de Vries
Door de eeuwen heen zijn de landelijke gebieden in Nederland sterk in cultuur gebracht, ook bij bossen. Hierdoor is het bij eiken moeilijk autochtone van niet-autochtone populaties te onderscheiden. Als aanvulling op veldinventarisaties kan DNA-onderzoek ingezet worden om autochtone eikenpopulaties te identificeren.

Omgaan met effecten van windturbines op vleermuizen  

A.J. Haarsma
In verband met de aanleg van nieuwe windparken en het renoveren van verouderde parken is nagegaan welke effecten windturbines hebben op vleermuizen. Op basis van literatuuronderzoek en aangevuld met eigen vleermuiskasten-onderzoek is onderzocht waarom en hoe vleermuizen slachtoffer van windmolens worden. Op grond van deze gegevens worden adviezen gegeven hoe de risico’s voor vleermuizen beperkt kunnen worden.

Populatieonderzoek naar de Hazelmuis in de Voerstreek

G. Verbeylen , A. Mouton, G. Driessens, G. Nijs, C.A.T. Pulles, W.R. van Mourik, I.J.E. Vanseuningen & D.T.D. Verbelen
In de gemeente Voeren (B) wordt sinds 2003 door de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep populatieonderzoek uitgevoerd naar Hazelmuizen. Dit heeft informatie opgeleverd over allerlei populatieparameters, habitatgebruik, invloed van habitatkwaliteit en van beheeringrepen. In dit artikel worden de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd, die inzicht geven in hoe de resterende hazelmuispopulatie beter kan worden beschermd en zo mogelijk ook weer kan uitbreiden.

Rozenkransje en heischraal grasland in Drenthe

J.G.B. Oostermeijer, S.H. Luijten, M.J. Weijters & R. Bobbink
Rozenkransje (Antennaria dioica) is een goede indicator voor de nadelige effecten van vermesting, verdroging, verzuring én versnippering op de kenmerkende biodiversiteit van heischrale graslanden en duingraslanden. Van de ooit honderden populaties in Nederland zijn er nog maar elf over; dit is een slecht teken voor de toestand van haar leefgebieden. Eén van de niet meer levensvatbare populaties van deze tweehuizige soort is die van de Kleine Startbaan bij Havelterberg in Drenthe, waarvoor in 2014 een herstelproject is gestart. De alarmerende en urgente inzichten die het project nu al biedt zijn aanleiding voor dit tussentijdse verslag.

Door studenten/ promovendi; De Wolf: welkom in Nederland? Een framinganalyse.

M.J.M. Bouwmans & H.A.C. Runhaar
Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Landschap Noord-Holland

Overzicht 116de jaargang (2015)