De Levende Natuur nummer 4 van 2016 (Papieren magazine)

Thema

Stadsnatuur

Afbeelding

DLN 2016-4

Op weg naar de natuurinclusieve stad
De redactie

10 jaar stadsvogelbescherming: denken en doen
L.H. Louwe Kooijmans, R.G.M. Kwak & J. Schoppers

Stadsgeheimen; Muurplanten  in Den Haag
E.D. Vogelaar

Stadsnatuur heeft de toekomst
R.P.H. Snep

Stadsgeheimen; De Amsterdamse vissen
G. Timmermans

Stad in ontwikkeling – vlinders als bruggenbouwers
D. Gorissen & V. Persoons

Stadsnatuur vanuit gemeentelijk perspectief: de Leuvense binnenstad
W. Verheyden

Interviews; Op de bres voor een groene stad
Rik Nijland

Weten wat er leeft in stad en haven: stadsecologie in Rotterdam (met excursie)
A. de Baerdemaeker, M.A.J. Grutters, W. Moerland, G. Bakker, R.G.W. Andeweg & N. de Zwarte

Klik hier voor de complete literatuurlijst.

Stadsvogels tellen: Meetnet Urbane Soorten gaat tiende jaar in
J. Schoppers, C.A.M. van Turnhout, L.H. Louwe Kooijmans & T. van der Meij

Stedelijke ecologie en insecten
T.J.A. Faasen

Stadsgeheimen; De Gierzwaluw in Tilburg
M.T.M. Cillessen

Poelenadoptieprogramma Eindhoven, natuureducatie in de stad
P.A.M. van Leeuwen-de Bruijn

Het Kanaalpark in ’s-Hertogenbosch, natuurlijke verbinding door de stad
J.J.J.A. Willems

Stadsgeheimen; Gewone dwergvleermuis in Utrecht

Het belang van stadsnatuur
R.P.H. Snep, N. de Zwarte, M.C.C. de Graaf, P. Vergeer, A. Vliegenthart & H.L. Schimmel-ten Kate

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

LandschappenNL
Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.