De Levende Natuur nummer 2 van 2018 (Papieren magazine)

Thema

Vennen van Midden-Brabant

Afbeelding

DLN 2018-2

Themanummer vennen van Midden-Brabant

Redactie

Veranderingen in landschap, beïnvloeding en beheer van de vennen bij Oisterwijk en Boxtel.

H. van Dam

Grond- en oppervlaktewater, pijlers onder de biodiversiteit van vennen.

K. Hanhart & E. Brouwer

Trends in de chemische samenstelling van het venwater van Midden-Brabant.

H. van Dam & E. Brouwer

Veranderingen in plantengroei van vennen bij Oisterwijk en Boxtel.

H. van Dam, E. Brouwer, D. Tempelman

Sieralgen in de vennen van de Kampina en Oisterwijk.

B.F. van Tooren

Veranderingen in de soortensamenstelling van kiezelwieren in vennen bij Oisterwijk en Boxtel.

H. van Dam, A. Mertens & J. van der Wal

Macrofauna, libellen en schietmotten in de vennen bij Oisterwijk en Boxtel.

D. Tempelman & M.J. Sanabria

De broedvogels van vennen in Midden-Brabant.

F.J.H. van Erve

Natuurherstel in het Winkelsven.

B.F. van Tooren

De Centrale vennen: tussen hoge pieken en diepe dalen.

E. Brouwer, H. van Dam, K. Hanhart & B.F. van Tooren

De Huisvennen: oeverkruid en/of beenbreek?

H. van Dam, K. Hanhart, E. Brouwer & F.J.H. van Erve

Buffering van het Galgeven bij Tilburg: te veel van het goede?

H. van Dam, E. Brouwer & K. Hanhart

Vennen in Midden-Brabant: er is weer leven na de dood.

E. Brouwer, H. van Dam, B.F. van Tooren, K. Hanhart & F.J.H. van Erve

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.

Netwerk Groene Bureaus

Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus.