De Levende Natuur nummer 5 van 2018 (Papieren magazine)

Thema

Voedselketens ontrafeld

Afbeelding

DLN 2018-5

25 jaar toegepast fauna onderzoek

P.C. de Hullu

Hans Esselink, vrijdenkende vrijbuiter met een missie.

F.J.A. Saris

Fauna als randverschijnsel: kansen rondom voedselarme natuurgebieden.

M.E. Nijssen, M. Geertsma, J.T. Kuper, G.A. van Duinen & R. Versluijs

Habitateisen van brede geelgerande waterroofkever ontrafeld door af te dalen langs de voedselketen.

H.H. van Kleef, G. van Dijk, I. Scholten, E. Schreurs & J. Brouwer

Van bodemherstel naar herstel van fauna in een verzuurd heidelandschap.

J.J. Vogels, M.J. Weijters, H.L.T. Bergsma, R. Bobbink, H. Siepel, J. Smits & L. Krul

Casus; Bedreigde fauna en bijzonder beheer in defensieterreinen: drie praktijkvoorbeelden.

A.M.M. Braam

Casus; Stuifkuilen in de kustduinen in relatie tot fauna.

D. Groenendijk

Jaar van de Kievit.

W.A. Teunissen & H. van der Jeugd

Hoe voedzaam is het voedsel in onze bossen?

A.B. van den Burg

Beschermen van soorten van hogere trofische niveaus is een puzzel.

D. Bal

Worden vleermuizen verstoord door festivalmuziek?

J.T. Oudega, R. Janssen, A. van Hooff & R. Delbroek

Op weg naar een basiskwaliteit voor natuur

R.G.M. Kwak, A.B. van den Burg, G.J.G. Dommerholt, A.R. van Kreveld, A.H.F. Stortelder & R.P.A. van Wijngaarden

Op weg naar een ontrafeling van voedselwebben

P.C. de Hullu

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Geldersch Landschap & Kasteelen en Stichting  het Limburgs Landschap.

Netwerk Groene Bureaus

Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus.