De Levende Natuur nummer 6 van 2018 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2018-6

Afscheid Jan Veenman

Met dit laatste nummer van 2018 nemen we afscheid van de ´huisvormgever’ van De Levende Natuur: Jan Veenman. Nadat De Levende Natuur moeilijke jaren kende in begin jaren tachtig, werd in 1984 een nieuwe formule gevonden, waarop het tijdschrift sindsdien is gebaseerd. Direct vanaf dat nieuwe begin was Jan Veenman als vormgever bij De Levende Natuur betrokken: 35 jaar lang heeft Jan voor het uiterlijk van De Levende Natuur gezorgd.  In de begintijd beperkte kleur zich tot de cover, d.w.z. hooguit 2 kleuren (en door menging 3), terwijl het binnenwerk zwart-wit was. Onderscheid tussen lichtblauw en lichtgroen wordt dan miniem en kreeg de melding ‘groentesoep: is er niet een foto met meer contrast?’. Soms financierden auteurs hun pagina’s, zodat kleur mogelijk was en met slim uitkienen profiteerden andere pagina’s daar ook van. Later werd alles in kleur. Ieder nummer vroeg (vraagt) zijn eigen puzzle. Kwaliteit van beeldmateriaal bepaalde mede de grootte ervan bij plaatsing: ‘deze kan niet groter dan een postzegel’ en dus werd beter materiaal gezocht. Auteurs weten er alles van… Ook van de kaartjes, figuren en tabellen die vaak door Jan bewerkt werden om ze beter leesbaar te krijgen. Dankzij zijn voortdurende kwaliteitbewaking kreeg De Levende Natuur de vormgeving en uitstraling die het al jaren heeft. Maar met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (en er inmiddels al ruim overheen) komt er een eind aan de werkzaamheden door Jan Veenman. We bedanken Jan voor al zijn diensten, betrokkenheid en inzichten in de afgelopen 35 jaar.

Bestuur en redactie De Levende Natuur

Krijgt het Haringvliet met het Kierbesluit en Droomfonds een doorstart?

G.L. Ouweneel
De sluiting van de Haringvlietsluizen op 2 november 1970 was een milieuschok voor het Haringvliet en het achterliggende Hollandsch Diep en de Biesbosch. Sindsdien zijn er verschillende succesvolle en minder succesvolle projecten geweest. Door het Kierbesluit en het Droomfonds Haringvliet kwam het voormalige estuarium in 2018 opnieuw in de schijnwerpers. De auteur schetst een beeld van de belangrijkste historische en recente ontwikkelingen, met ook een blik op de toekomst.

Herstel weidevogelstand in het weidevogelreservaat Giethoorn-Wanneperveen na kort houden vos.

O.H. Brandsma
In circa 1995 deed de vos zijn intrede in het reservaat, waarna de weidevogelstand sterk afnam. Daarom zijn er sinds 1997 in en om het gebied maatregelen genomen om de vos kort te houden. In dit artikel wordt ingegaan op het effect op de weidevogelstand.   

Hoe onze flora en fauna veranderen door klimaatverandering.

C.A.M. van Swaay, C.A.M. van Turnhout, L.B. Sparrius, R.H.A. van Grunsven, J.R. van Deijk, A.J. van Strien & S. Doornbos
De opwarming van Nederland trekt niet alleen nieuwkomers aan, maar heeft ook gevolgen voor soorten die hier al van oudsher voorkomen. Die veranderingen, vooral de sluipende afnames, vallen veel minder op. Om deze veranderingen zichtbaar te maken hebben Devictor et al. (2012) een zogenaamde Community Temperature Index (CTI) ontwikkeld. Met behulp van deze CTI en de van veel soortgroepen betrouwbare voorhanden zijnde trendgegevens waaronder van planten, libellen en nachtvlinders wordt het effect van klimaatverandering in Nederland laten zien.

Het beheer van wilde bomen en struiken in Natura 2000 boshabitats.

N.C.M. Maes, E. van den Dool, K.A.O. Eichhorn, R.W.A. van Loon & P. Veen
In Nederland is de verspreiding van populaties wilde bomen en struiken en de zeldzaamheid ervan goed bekend. Maar wat is het optimale beheer voor deze bijzondere locaties? Wordt er ook voldoende rekening gehouden met deze wilde houtige soorten? Aan de hand van twee voorbeelden is een analyse gemaakt: Veluwe en het Savelsbos. Daarbij is gekeken wat de Natura 2000-status voor het gewenste beheer kan betekenen.

Exoten op de Nederlandse Waddeneilanden

R. Lensink, T.M. van der Have, R.J. der Haterd, J.A. Inberg, B. Achterkamp & D.M. Soes
Inmiddels is er al veel kennis over mariene exoten in de Waddenzee, maar wat is bekend over de exoten op land? Welke soorten exoten zijn aanwezig op de eilanden en welke zijn schadelijk voor de natuur of kunnen dat worden?

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Utrechts Landschap en Landschap Noord-Holland.

Netwerk Groene Bureaus

Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus. Deze keer berichten van Movares en Staring Advies, over faunapassages resp. boomkikkers.