De Levende Natuur nummer 4 van 2019 (Papieren magazine)

Thema

Natuurinclusieve landbouw

Afbeelding

DLN 2019-4

Natuurinclusieve landbouw: voor boeren, burgers en biodiversiteit

A. van Doorn

Van soortenbescherming naar natuurinclusieve landbouw in grootschalig Zeeuws akkerland

C. Vreugdenhil & C. Jacobusse

Biodiversiteit op de akker door gewasdiversiteit

W. Sukkel, F. Cuperus & D. van Apeldoorn

Interview; Biologisch boeren: andere visie, andere opbrengst, andere bedrijfsvoering

P. van Bodengraven

Gras en Grutto. Ervaringen in Amstelland

M. Kuiper

Rode regenwormen: sleutelspelers voor boerenlandbiodiversiteit

J. Onrust, E. Wymenga & T. Piersma

Anders boeren in een weerbaar en volhoudbaar Fries laagveenlandschap

P. de Ruyter, J. van Rijen , J. Schouwenaars & T. Vogelzang

Natuurinclusieve landbouw op Schiermonnikoog

J.W. Erisman

Interview; Natuurinclusieve boer krijgt financiële hulp

R. Nijland

Versneld kantelen naar natuurinclusieve landbouw

K.S. Spoelstra & A. van Doorn

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van het Groninger Landschap en Brabants Landschap.

 

Netwerk Groene Bureaus