De Levende Natuur nummer 6 van 2019 (Papieren magazine)

Thema

Succesvolle soorten

Afbeelding

DLN 2019-6

Noordse woelmuizen en natuurbeheer in de Nieuwkoopse plassen

M. van Schie & J. Zielman

Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide

M. Wallis de Vries, R. Bobbink, E. Brouwer, R. Loeb & J. Vogels

Is de amazonemier in Nederland en België nagenoeg uitgestorven?

A. van Loon, J. Noordijk, J. Cox, F. Vankerkhoven, K. Gielen & L. Crevecoeur

Natuurbescherming als hartstocht

F. Saris

Hoogstaande zonnecollectoren faciliteren hoge plantendiversiteit op groendak

H.J. van der Kolk & P. van den Berg

Nederlandse kalktuf bronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa

H. de Mars, G. van Dijk, B. van der Weijden, A. Grootjans & F. Smolders

Gelderse tapuiten, een zwanenzang

H. van Oosten

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.
Deze keer berichten van het Limburgs Landschap en het Utrechts Landschap.