De Levende Natuur nummer 1 van 2020 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover nummer 1, 2020

De Levende Natuur

Afscheid van Bart en Isa

Na dertig jaar geven hoofdredacteur Bart van Tooren en eindredacteur Isa Schimmel-ten Kate het stokje over.

 

Column. We krijgen de natuur die we verdienen.

J. Hooijmeijer

 

Beheerpuzzel kruipend moerasscherm… pionieren in maatwerk

S. van der Meer, J. van Zuidam & L. Tijsma

Kruipend moerasscherm is in Noord-Brabant op verschillende locaties verschenen na herstelwerkzaamheden in natte natuurgebieden. Deze kleine soort kan snel weer verdwijnen als de vegetatie onvoldoende open blijft. Onlangs zijn in vier gebieden beheermaatregelen getest. Is instandhouding van deze soort met beheer haalbaar?

 

Interview: De Biesbosch voor en na de afsluiting van het Haringvliet.

P. van Bodengraven

 

Activiteit en verblijfplaatsen van laatvliegers in het najaar

P. van Hoof, T. Molenaar, P. Lemmers, J. Jeucken & K. van Breemen

De laatvlieger is een vrij algemene vleermuissoort in Nederland. Toch is er veel nog onbekend van de laatvlieger, met name over de activiteit en verblijfplaatsen in najaar en winter. Om meer inzicht te krijgen in het najaarsgedrag en de verblijfplaatsen van de laatvlieger in die periode, zijn dieren uit de Sint-Matthiaskerk in het Limburgse dorp Castenray gezenderd en gevolgd.

 

Hoe effectief zijn nestkasten voor gierzwaluwen en huismussen?

G. Verburg

Gebouwgebonden vogelsoorten als gierzwaluw en huismus zien bij renovatie of nieuwbouw hun traditionele nestgelegenheidafnemen. De overheid beveelt bij verwijdering van bestaande nesten aan om geschikte alternatieve nestgelegenheid aan te bieden, in de vorm van neststenen, -kasten of vogelvides. Hoe effectief zijn zulke maatregelen eigenlijk?

 

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten vanHet Zeeuwse Landschap en Het Drentse Landschap

 

Effecten van ontgronden op vegetatie en dagvlinders

M. Wallis de Vries & R. Bult

Voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland is natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond vaak een belangrijk onderdeel. Het afvoeren van de voedselrijke bovengrond door ontgronding is daarbij één van de opties om een snelle verschraling te bereiken. In dit artikel worden de langjarige ontwikkelingen geëvalueerd voor vaatplanten en dagvlinders.

 

Door studenten / promovendi: De invloed van mensen op het graasgedrag van herten.

K. Brouwer, onder begeleiding van C. Smit en B. Mols ( Rijksuniversiteit Groningen)

 

Werk in uitvoering: Grootschalige eliminatie van watercrassula op Terschelling.

In 2018 waren gedurende twee maanden zes rupskranen, vier vrachtwagens en een zestal bemalingspompen op Terschelling in bedrijf om de invasieve exoot watercrassula te verwijderen. Is dit gebied van 4,5 ha nu met succes geschoond?