De Levende Natuur nummer 2 van 2020 (Papieren magazine)

Afbeelding

Nummer 2 2020

De nieuwe Heukels; een flora vol verrassingen

Leni Duistermaat heeft het stokje overgenomen van Ruud van der Meijden als auteur van de standaardflora van Nederland. Hoe brengt ze het ervan af?

 

Wat weten we na vijf jaar tuintelling?

J. Louwe Kooijmans, J. Schoppers & K. Veling

Sinds 2015 is er de Jaarrond Tuintelling. Hoe succesvol is dit citizen science-project in het verzamelen van gegevens? Welke soorten worden waargenomen en in welke aantallen? En wat worden we wijzer van al die waarnemingen?

 

Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (1): Effecten op vegetatie en fauna van duingraslanden

C. Aggenbach, M. Nijssen, A. Kooijman, B. Arens, Y. Fujita & M. van Til

Subtiele verstuiving kan in kustduinen leiden tot kwaliteitsverbetering. Het herstel van kleinschalige dynamiek door het activeren van stuifkuilen is dan ook een herstelmaatregel die steeds vaker wordt toegepast. De ecologische effecten hiervan zijn nu in kaart gebracht.

 

Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (2): Sturende factoren, maatregelen en herstelstrategieën voor dynamiek

B. Arens, C. Aggenbach, A. Kooijman, M. Nijssen & M. van Til

Veel beheerders maken plannen om verstuiving in duingebieden te bevorderen, omdat dit de negatieve effecten van stikstofdepositie mitigeert. Maar op welke wijze kan reactivatie van verstuiving als herstelmaatregel voor droge duingraslanden worden ingezet?

 

Ook groter wild door kleinere faunatunnel

D. Emond, O. van de Veer & A. Ebregt

Voor faunatunnels wordt de verhouding tussen breedte, hoogte en lengte als maatgevend gezien voor welke typen wild gebruikmaken van de tunnel. Daar hebben de dieren zelf soms lak aan.

 

Heeft begrazing met wisenten invloed op de broedvogelstand?

D. Groenendijk, E. Kieft & E. Rodriguez Gonzalez

In april 2007 zijn wisenten in het Kraansvlak geïntroduceerd. In dat jaar startten er ook broedvogelinventarisaties in dit duingebied. Dit artikel gaat in op de mogelijke invloed van de begrazing door wisenten op de broedvogelstand.

 

Door studenten/promovendi: Overlap in de leefgebieden van boerderijkatten en weidevogels

K. Betjes, A. Frehner, N. Froitzheim & S. Hillerbrand

 

LandschappenNL

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en It Fryske Gea.