De Levende Natuur nummer 5 van 2020 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2020-5

Special over Griend

Al 104 jaar lang is het natuurparadijs Griend gereserveerd voor vogels. Het eiland, gelegen middenin de Waddenzee, kent een veelbewogen verleden; nu is het vooral belangrijk voor grijze zeehonden en broed- en trekvogels. Aangenomen wordt dat Griend van oorsprong een stormvloedschoorwal- eiland is. Een hersteloperatie in 2016 nam dit type eiland dan ook als uitgangspunt. Hoe zal het Griend in de toekomst vergaan?

  • Op Griend gaat de natuur voor
  • De facelift van 2016
  • Het vogelparadijs
  • Vogelpoep als plantenvoedsel
  • Luwte speelt sleutelrol voor zeegras en mosselbanken
  • Kan Griend op eigen kracht verder?

Column. Natuurtwisten 

Noelle Aarts 

ARISE: op zoek naar de onzichtbare biodiversiteit 

Koos Biesmeijer, Annemarie van Wezel, Pedro Crous & Joost Kok 

Schimmels, algen, insecten en andere kleine organismen beslaan het grootste deel van het aantal meercellige soorten in Nederland. Deze groepen zijn van groot belang binnen ecosystemen, voor natuurbescherming en voor de maatschappij, maar worden slechts beperkt gemonitord. Het omvangrijke en ambitieuze ARISE-programma wil deze groepen beter in kaart brengen. 

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer? 

Dick Melman, Erik Kleyheeg, Tim Visser, Ernst Oosterveld, Maja Roodbergen & Wolf Teunissen 

Een hoog grondwaterpeil is belangrijk voor weidevogels, maar veehouders kunnen daar slecht mee uit de voeten. In de jaren ‘90 kwamen in het agrarisch natuurbeheer plasdrassen in zwang, waarbij delen van een perceel onder water worden gezet. Een zestal vogeldeskundigen onderzocht of kievitkuikens daadwerkelijk baat hebben bij de populaire greppel-plasdrassen. Worden er dankzij deze plasdrassen meer jongen met succes grootgebracht? 

Door studenten/promovendi: Kennis voedt verwondering 

D.Bade, student Wageningen University & Research 

Natuurseries op tv zijn populair. Hoe zorgen we ervoor dat belangstellenden in deze digitale tijden ook nog geïnteresseerd zijn om de échte natuur in te gaan? Uit onderzoek blijkt dat route-apps hier een rol in kunnen spelen. 

Boeken 

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Limburgs Landschap en Utrechts Landschap.