De Levende Natuur nummer 6 van 2020 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2020-6

Column: Een kwestie van natuur 

Noelle Aarts 

Interview Liesbeth Bakker 

Rik Nijland 

Buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology Liesbeth Bakker wil de natuur meer de ruimte geven. ‘Natuurlijk kunnen wij prachtige vegetaties in stand houden en het dieren naar de zin maken, maar die soorten hadden ook een plek in het landschap vóórdat we boompjes uittrokken of poelen uitdiepten.’ 

Visie: Toegenomen recreatie in natuurgebieden 

Melchior van Tweel 

Door de corona-pandemie krijgen natuurgebieden veel meer bezoekers. Een slechte zaak, dat toenemend natuurtoerisme? Of moeten we juist blij zijn dat de mensen de natuur weer vaker bezoeken? 

Is de floristische achteruitgang van de Zeeuwse bloemdijken nog te stoppen? 

Willem-Jan Emsens, Roland Bobbink, Peter Maas & Fransje Mooij 

Het Zeeuwse landschap wordt gekenmerkt door een uitgebreid netwerk van binnendijken met een unieke botanische rijkdom. Die rijkdom daalt echter al decennia. Waardoor komt dit en valt het tij nog te keren?

Insectenmonitoring: een vergelijking van drie veelgebruikte vangstmethoden 

Dennis Lammertsma, Jeltje Stam, Dennis te Beest, Wim Ozinga, Anne Schmidt & David Kleijn 

Buiten vlinders en libellen worden insecten in Nederland nagenoeg niet gemonitord. Om meer inzicht te verkrijgen in trends van andere groepen insecten, zijn aanvullende monitoringsprogramma’s nodig. Daarvoor moet worden vastgesteld wat de beste vangstmethode voor deze gevarieerde soortengroep is. 

Zoogdieren in Deventer tuinen 

Sil Westra, Natasja Menses & Roy Mol 

Over zoogdieren in steden is niet veel bekend. Het burgerwetenschapsproject Wildcamera – zoogdieren in de achtertuin in 2016 en 2017 deed een poging om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van zoogdieren in Deventer tuinen. 

Maatwerk voor liggend bergvlas 

Anton van Haperen, Gerard Oostermeijer, Bas Arens, Annemieke Kooijman & Mark van Til 

Liggend bergvlas is in Nederland uitsluitend in de duinen bij Katwijk te vinden. Enerzijds dreigt verzuring en verruiging, anderzijds te veel overstuiving met zand. Maatwerk in het beheer is geboden. 

Landelijke trends in het bloemenaanbod voor dagvlinders 

Michiel Wallis de Vries 

Veel bloembezoekende insecten, zoals vlinders en bijen, staan op de Rode Lijst. Een afname van het bloemenaanbod ligt hier mogelijk aan ten grondslag. Langjarige tellingen van het bloemenaanbod op monitoringsroutes van het landelijk meetnet vlinders kunnen meer duidelijkheid geven. 

Ingezonden brief: Zien we door de bomen het bos nog wel? 

In DLN 4 van dit jaar verscheen een artikel waarin de auteurs pleiten voor de terugkeer van rijkstrooisel-boomsoorten. Bosecoloog en mycoloog Eef Arnolds is het daar niet mee eens. 

Boeken 

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Drentse Landschap en Het Flevo-landschap.