De Levende Natuur nummer 1 van 2021 (Papieren magazine)

Afbeelding

De Levende Natuur nummer 1 2021

Column: Het succes van de Maasheggen 

Noelle Aarts

Aanvalsplan Grutto; is het genoeg? 

Rob Buiter 

De Nederlandse gruttopopulatie bevindt zich in een nagenoeg vrije val. Tijd voor drastische maatregelen. Het Aanvalsplan Grutto moet het tij keren voor onze nationale vogel. Maar is het genoeg? “Opgeven is geen optie.” 

Dilemma: ‘Wie kan er tegen een grasland zijn dat weer vol staat met margrieten?’ 

Bart van Tooren 

Begin jaren negentig werd natuurontwikkeling slechts spaarzaam toegepast. Herintroductie van soorten was nauwelijks aan de orde. Inmiddels is er veel veranderd en is herintroductie bij natuurbeheerders een veelgebruikt instrument. Maar is dat wel een goede zaak? 

Natuurbeheer voor de nauwe korfslak 

Arno Boesveld, Sylvia van Leeuwen, Tello Neckheim & Adriaan Gmelig Meyling 

De afgelopen jaren hebben beheerders veel tijd en geld gestoken in het herstel van het Natura 2000-habitatype Grijze duinen. Dat gebeurt vaak op locaties die het leefgebied zijn van de nauwe korfslak. En dit beschermde dier ondervindt juist hinder van de herstelmaatregelen. Een andere aanpak is nodig om de populaties nauwe korfslakken in ons land te beschermen. 

Opinie: Exoten, altijd een probleem? 

Piet Schipper 

Exoten kunnen een plaag vormen, vooral in ecosystemen die al uit balans zijn. Snel ingrijpen is geboden om de schade te beperken. Vroeger pakte de boswachter zijn spade; nu wordt gekozen voor een langdurige voorbereiding met rapporten, bestekken en uitvoeringsplannen. 

Herstelmaatregelen Natuurnetwerk vooral positief voor natte ecosystemen 

Dirk-Jan van der Hoek, Bart de Knegt & Paul Giesen 

Met name natte ecosystemen profiteren van de herstelmaatregelen die provincies financieren om de biodiversiteit in het Natuurnetwerk te verbeteren; droge ecosystemen veel minder. Herstelmaatregelen moeten daarom op grotere oppervlaktes en in hogere dichtheden worden toegepast, zodat er aan het gewenste natuurherstel kan worden voldaan. 

Duur en start van verschraling bepalen dynamiek van brede orchis 

Jan Bakker, Yzaak de Vries, Heinz Düttmann, Eeuwe Dijk & Henk Everts 

In 1965 was de brede orchis een zeldzaam verschijnsel in het Stroomdallandschap Drentsche Aa; inmiddels doet de soort het beter. Toch zijn er verschillen in het herstel van de brede orchis. Waar kunnen die verschillen mee samenhangen? 

Werk in uitvoering: Afgraven en zeven van grond besmet met Japanse duizendknoop 

Martijn van de Loo & Janneke van der Loop 

In Valkenswaard werd een brandhaard van de Japanse duizendknoop geëlimineerd. Daarvoor is de groeiplaats van deze hardnekkige woekeraar diep afgegraven, waarna de vrijgekomen grond zorgvuldig werd gezeefd. Hierop volgden jarenlange controles op hergroei. 

Boeken

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuwse Landschap en Het Drentse Landschap.