De Levende Natuur nummer 2 van 2021 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2-2021

Column: Weerloze natuur ? 

Noelle Aarts 

Nieuws: Achteruitgang van sommige soorten zweefvliegen bedraagt 80 procent 

Rob Buiter 

In 2017 bleek uit onderzoek in Duitse natuurgebieden dat de massa aan vliegende insecten in 25 jaar tijd met 75 % was afgenomen. Vervolgonderzoek toont aan dat de achteruitgang van verschillende soorten zweefvliegen zelfs 80 % bedraagt. “Het bredere probleem van de biodiversiteit wordt nu écht duidelijk.” 

Visie: Levend moerasveen in Nederland 

Esther Blom, Ykelien Damstra, Jeroen Helmer, Jasper Hugtenburg, Leo Linnartz & Jos Rademakers 

Tot in de middeleeuwen bedekte moerasveen een groot deel van Nederland. Nu is dit landschapstype de grote onbekende in het Nederlandse natuurbe- leid. En dat is eigenlijk vreemd, want er zijn legio redenen om het moeras- veenlandschap in ere te herstellen: het is van grote ecologische en economi- sche waarde. De klimaatcrisis schreeuwt om natuur die CO2 opslaat en die zelfredzaam is. Natuur waar niet continu gemaaid of gekapt hoeft te worden, maar waar een natuurlijk hoog waterpeil instellen genoeg is. Daarom pleit ARK Natuurontwikkeling voor het herstel van moerasveenvorming in het huidige veenweidegebied.

Column: Wegjagen is geen optie 

Jeroen de Koe 

De aard van het beestje zegt meer 

Esther Beukhof, Karen van de Wolfshaar, Ingrid Tulp & Ulrika Beier 

Hoe erg is het als een soort uit een ecosysteem verdwijnt? En als nieuwkomers zich vestigen, wat zijn dan de gevolgen voor het ecosysteem? Met voorbeelden uit de Noordzee wordt geïllustreerd hoe soortkenmerken extra handvatten leveren voor natuurbeleid. 

Hazelworm vaker slachtoffer van fietsers 

Rob G. Bijlsma 

Onderzoek naar faunasterfte door verkeer concentreert zich doorgaans op vogels, zoogdieren en amfibieën op autowegen in verstedelijkt gebied. Rob Bijlsma hield jarenlang het aantal dode hazelwormen bij op twee fietspaden door natuurgebieden in Drenthe. Steeds vaker worden deze weinig beweeglijke hagedissen vermorzeld onder fietsbanden.  

Belang van akkerranden voor insecten- en zaadetende vogels in het najaar 

Cornelis Fokker & Raymond Klaassen 

Gedurende de broedtijd zijn akkerranden voor veel soorten vogels een belangrijk voedsel- en broedgebied. Over de waarde van akkerranden voor vogels buiten de broedtijd is echter minder bekend. Een onderzoek in de Zegenpolder bij Rotterdam biedt meer inzicht. 

Schot in de roos voor de grauwe klauwier 

Stef Waasdorp, Arnold van den Burg, Brand Timmer & Niels Gilissen 

De grauwe klauwier is een kieskeurige kostganger. Om veel jongen in goede conditie groot te brengen heeft een broedpaar een afwisselend open gebied nodig met continu aanbod van grote insecten. Na jaren van achteruitgang neemt de grauwe klauwier nu weer toe als broedvogel in Nederland. Het voor publiek gesloten Artillerie Schietkamp Oldebroek (ASK) is een gevarieerd heidegebied met veel jeneverbessen die door grauwe klauwieren worden gebruikt als uitkijkpost en favoriete neststruik. In dit gebied is een bronpopulatie grauwe klauwieren ontstaan die andere delen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug bedient. Wat waren de ingrediënten van dit succesverhaal?

Boeken 

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en It Fryske Gea.