De Levende Natuur nummer 5 van 2021 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2021-05

Column: Heal the world…

Noelle Aarts

Waar gaat het heen, met ons bos? 

Rob Buiter 

Met de komst van de Bossenstrategie ligt er een document dat handvatten biedt voor het beheer van Nederlandse bossen. Er zijn echter kritische geluiden die beweren dat bossen prima in staat zijn zichzelf te beheren, mits zij de kans hiertoe krijgen. 

Opinie: Illustreren kleine marterachtigen falend landbouwbeleid? 

Bart van Tooren 

Vaak krijgen predatoren de schuld dat ze de laatste restjes weidevogels opeten. Er is nog onvoldoende bereidheid om de landbouw zodanig te hervormen dat er royaal plek is voor de vogels. 

Een halve eeuw brandbeheer op de Mechelse Heide 

Jos Gorissen, Marijke Thoonen, Thomas Gyselinck & Jan Van Uytvanck 

Sinds 1968 is branden een essentieel onderdeel van het reguliere beheer op de Mechelse Heide. Jos Gorissen, voormalig boswachter in dit Belgische natuurgebied, deelt zijn ervaringen en inzichten over deze bijzondere vorm van beheer. 

Column: Boer en natuur: nu of nooit 

Jeroen de Koe 

Groene vrijwilligers: wie zijn ze, wat drijft hen? 

Wessel Ganzevoort 

Natuurorganisaties leunen steeds vaker en zwaarder op vrijwilligers. Maar de verwachtingen van deze mensen sluiten lang niet altijd aan op wat die organisaties te bieden hebben. Hoe kunnen die meer rekening houden met de wensen van hun vrijwilligers? 

Kornetbemonstering in de brandingszone van IJmuiden 

Bram Couperus, Joey Volwater & Ralf van Hal 

Sinds 2020 bemonstert Wageningen Marine Research routinematig de brandingszone bij IJmuiden met een kornet, om meer te leren over deze opgroeihabitat voor juveniele vissen. De vangsten zijn te vergelijken met soortgelijke bemonsteringen uitgevoerd in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Wat is er sindsdien veranderd? 

Nectarindex: de waarde van bermen voor bloemen en bestuivers 

Laurens Sparrius, Edwin Dijkhuis, Anthonie Stip & Michiel Wallis de Vries 

De door FLORON ontwikkelde Nectarindex is sinds de introductie ervan in 2017 uitgegroeid tot een belangrijk meetinstrument om inzicht te krijgen in de bloemenrijkdom van bermen en de waarde van de vegetatie voor bestuivers. Zowel ecologen als vrijwilligers blijken goed met de Nectarindex uit de voeten te kunnen. Ook bij oevers, taluds, dijken en akkerranden wordt de index inmiddels gebruikt. 

Boeken 

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Limburgs Landschap en Utrechts Landschap.