De Levende Natuur nummer 6 van 2021 (Papieren magazine)

Afbeelding

De Levende Natuur 6 2021

Column: Heilzame natuur 

Noelle Aarts 

Fosfor en plantstrategie sturen biodiversiteit in duingraslanden 

Annemieke Kooijman, Bas Arens, Job van de Voort, Jaap Bloem & Mark van Til 

Hoe komt het dat in kalkrijke duinen veel mycorrhizaplanten met een schimmelnetwerk rond de wortels voorkomen, maar in kalkarme duinen vooral niet-mycorrhizaplanten? En wat betekent dit voor de biodiversiteit en de gevoeligheid voor hoge stikstofdepositie? Een onderzoek in de Grijze duinen geeft hier meer duidelijkheid over en toont het belang aan van een hoge pH in de bodem. 

Kiezelwieren van herbariummateriaal uit het Beekbergerwoud 

Herman van Dam & Adrienne Mertens 

Ruim 150 jaar geleden werd het Beekbergerwoud geveld en daarmee verdween er een moerasbos van duizenden jaren oud. Maar kiezelwieren, gevonden op herbariummateriaal van water- en moerasplanten uit de jaren 1834-1854, onthullen hoe de milieuomstandigheden in die tijd waren en bieden wellicht handvatten tot natuurherstel in dit gebied. 

Opinie: Dieren verdienen rust 

Piet Schipper & Wouter van Steenis 

Door de Covid-19-crisis is de belangstelling voor de natuur in ons land toegenomen. Dat brengt echter ook een nadeel met zich mee: de rust in natuurgebieden wordt verstoord. In welke mate veroorzaken recreanten verstoring en wat is het effect hiervan op dieren eigenlijk? Krijgen die nog wel voldoende rust? 

Column: Olifantenpaadjes 

Jeroen de Koe 

Waar liggen kansen voor ecologisch herstel van overstromingsvlaktes? 

Marijn Nijssen, Gijs Kurstjens, Henk Moller Pillot, Martijn Dorenbosch, Chris van Turnhout & Alphons van Winden 

Overstromingsvlaktes vormen een essentieel onderdeel van natuurlijke laaglandrivieren. Hier vindt een snelle productie plaats van biomassa en er vormt zich een karakteristieke, diverse gemeenschap van diersoorten. In Nederland zijn deze vlaktes echter grotendeels verdwenen met het reguleren van de rivieren. Waar liggen de herstelkansen voor ecologisch functionerende natte overstromingsvlaktes? 

Effect van water vasthouden op vissen in de overstromingsvlakte Buiten Ooij 

Martijn Dorenbosch & Margriet Schoor 

Buiten Ooij is een van de laatste overstromingsvlaktes in Nederland. Hier experimenteren water- en natuurbeheerders met het in het voorjaar langer vasthouden van water na overstromingen. Wat voor effect heeft deze maatregel op de vispopulaties? 

Door studenten/promovendi: Effecten van begrazing op de bodemfauna in het Lauwersmeer 

Tirza Moerman 

Hoe beïnvloedt het samenspel van begrazingseffecten, grondsoort en vochtgehalte de bodemfauna? Een onderzoek in Nationaal Park Lauwersmeer verschaft inzichten. 

Boeken 

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Het Drentse Landschap.