De Levende Natuur nummer 1 van 2022 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN Cover 1 2022

Ecosysteemherstel door vijf jaar oude Marker Wadden 

Casper van Leeuwen, Ralph Temmink, Hui Jin, Yvonne Kahlert, Bjorn Robroek, Matty Berg, Leon Lamers, Marloes van den Akker, Roel Posthoorn, Annemiek Boosten, Han Olff, Elisabeth Bakker 

Met de aanleg van de Marker Wadden kreeg het Markermeer weer geleidelijke land-waterovergangen, verschillende waterdiepten en beschutting tegen golven en sedimentophoping. Wat zijn tot nu toe de effecten van dit ecosysteemherstel? 

Woningisolatie bedreigt de meervleermuis 

Anne-Jifke Haarsma & René Janssen 

Het aantal meervleermuizen in Nederland neemt gestaag af. Woningisolatie en -renovatie liggen hier deels aan ten grondslag: de leefruimte van de meervleermuis slinkt. De auteurs pleiten voor speciale meervleermuishuizen en op korte termijn het niet volledig renoveren van alle huizen. 

Platform: Soorten zijn van zichzelf, niet van ons 

Willy van Strien 

Het is een arrogante gedachte dat de waarde van natuur bepaald wordt door zijn betekenis voor onze samenleving, stelt bioloog en freelance wetenschapsjournalist Willy van Strien. We moeten de natuur leren waarderen vanwege haar intrinsieke waarde. 

Effecten van het Friese weidevogelbeleid 2014-2020 

Ernst Oosterveld 

Hoewel het in gebieden waar weidevogelbeleid wordt uitgevoerd ook slechter gaat met grutto, kievit en scholekster, gaat het minder slecht dan op land waar niets wordt ondernomen. Met de veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart gaat het daar wel beter. Weidevogelbeleid heeft dus wel enig effect, maar te weinig om weidevogels van de ondergang te redden. 

Dassen en de beschikbaarheid van regenwormen

Jaap Schröder & Hans Vink 

Tegen de landelijke trend in, nam het aantal dassen op de centrale Veluwe de afgelopen 25 jaar af. Een gebrek aan voldoende wormen lijkt het probleem. Welke maatregelen zijn er nodig voor regenwormen- en daarmee dassenvriendelijk beheer? 

Zorgen om de nieuwe Omgevingswet 

Willy van Strien 

Op 1 juli wordt de Omgevingswet van kracht. Hierin gaat onder meer de Wet natuurbescherming op en verschuiven beschermingstaken vooral naar gemeenten. Maatschappelijke organisaties en burgers kunnen meer stem bij plan- en besluitvorming krijgen, maar natuurbeschermers vrezen dat ze daar weinig gebruik van zullen maken. 

Column 

Noelle Aarts 

De Splijtzwam 

Suzanne Lommen & Baudewijn Odé 

Wat er leeft 

Karin Didderen, Melchior van Tweel, Ralph Temmink & Casper van Leeuwen 

Column 

Jeroen de Koe 

Boekrecensie 

Koos Dijksterhuis