De Levende Natuur nummer 3 van 2022 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover De Levene Natuur nr 3 2022

Voedseltekort voor insecteneters op heidevelden

Op onze heidevelden zijn charismatische insecteneters als korhoen en klapekster zo goed als uitgestorven. Ook de tapuit holt achteruit. Om te onderzoeken of de afname van de tapuit inderdaad het gevolg is van insectengebrek, keek bioloog Herman van Oosten naar een andere soort die nog wél volop rond de Veluwe te vinden is: de roodborsttapuit. Die blijkt op de Veluwe minder grote prooien naar zijn jongen te brengen dan in de duinen. Volgens Van Oosten is dat een eerste aanwijzing dat voedselgebrek op de zandgronden inderdaad wel eens de belangrijke flessenhals zou kunnen zijn voor verschillende insecteneters.

De Splijtzwam: ‘boswachters communicatie’ noodzaak of onnodig?

In onze discussierubriek ‘De Splijtzwam’ kruisen Theo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten, en Michel Krol, districtshoofd bij It Fryske Gea de degens. Gaat alle aandacht voor communicatie en PR door terreinbeheerders ten koste van de energie die in ecologisch onderzoek en beheer zou moeten worden gestoken, of zijn al die voorlichters en ‘Boswachters Communicatie’ nu eenmaal nodig om een groeiend en kritisch publiek te bedienen?

Afbeelding

Hermelijn

Edo van Uchelen

Nieuw onderzoek - grote boodschap marterachtigen

Marterachtigen zoals bunzing, wezel, hermelijn, kennen een verborgen leefwijze. Ze zijn daarmee ook lastig te onderzoeken, zelfs met wildcamera’s. Uit nieuw onderzoek dat wordt gepubliceerd in het derde nummer van De Levende Natuur van 2022, blijkt dat je deze dieren ook kunt onderzoeken via hun poep, en zelfs via DNA-sporen in de omgeving.