De Levende Natuur nummer 4 van 2022 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover DLN 04 2022

Paddenstoelen als indicatorsoorten bij maatregelen tegen verzuring

Emiel Brouwer, Roland Bobbink, Esther Lucassen & Maaike Weijters

Verzurende neerslag leidt tot het verlies van mineralen als calcium, kalium en magnesium uit bodems, en op onze kalkarme zandgronden hebben de gehalten in de wortelzone zo’n laag niveau bereikt dat zelfs bomen voortijdig afsterven. Op zes locaties in bossen en heiden is na toediening van steenmeel of kalk, stoffen die werken als een buffer tegen verzuring, de aantallen en soorten paddenstoelen gevolgd. Paddenstoelen geven inzicht in veranderende bodemomstandigheden doordat zij zich via sporen verspreiden met hun zwamvlok en hierdoor snel de bodem koloniseren.

Beschermingsmaatregelen voor de beekprik in Limburg

Frank Spikmans, Jisk van den Ende, Jeroen Tummers, Arnold Bakker, Barend van Maanen en Esther de Jong

Beekprikken zijn kritische bewoners van schone, snelstromende beken. De verspreiding is in Nederland in de afgelopen eeuw meer dan gehalveerd door aantasting van beeklopen en verslechtering van waterkwaliteit. Om deze bijzondere soort voor Limburg te behouden is een studie gedaan naar de kwaliteit van populaties en leefgebieden. Wat zijn daar de knelpunten en met welke maatregelen kan de soort veiliggesteld en versterkt worden?

Afbeelding

Boshommel

David Kleijn

Gebiedsgerichte samenwerking brengt wilde bijen terug in Boshommellandschap

David Kleijn, Ruud van Kats, David Kingma, Ivo Raemakers, Janneke Scheeres & Jeroen Scheper

In 2021 werd voor het eerst sinds lange tijd een boshommel gezien in het Zuid-Limburgse Geuldal, nota bene in het naar deze soort genoemde Boshommellandschap. In 2022 is de soort hier opnieuw waargenomen wat duidt op succesvolle voortplanting en daarmee hervestiging in Nederland. Lees in het komende nummer van De Levende Natuur hoe er op landschapsschaal samengewerkt door elf partijen om het landschap te verbeteren voor andere wilde bijen.

Honingbijen meer helpen in de vrije natuur of niet?

Van de 360 verschillende soorten bijen in ons land, heeft er één zwaar de overhand: de honingbij. Maar die wordt dan ook geholpen door een groeiend leger imkers. Voor insectendeskundige Erik van der Spek mag het allemaal wel wat minder, met al die gehouden bijen in de vrije natuur. Nadine Schalk, directeur van de bijenhouders vereniging verdedigt juist de plek voor honingbijen in het wild. Lees de voor- en tegenargumenten in onze discussierubriek: de Splijtzwam, in het komende nummer van De Levende Natuur.

Afbeelding

Raster

Succesvol experiment voor bescherming riet

Bijna nergens in ons land vind je nog oud ‘stromingsriet’ in open water. Op de meeste plekken wordt het kortgegraasd door ganzen of muskusratten. Een eerder, kleinschalig experiment met rasters ter bescherming van het riet was succesvol. Nu zijn die rasters ook op grotere schaal in de praktijk getest. Met succes, schrijven ecoloog Jan van der Winden en collega’s in De Levende Natuur. Vogels als de grote karekiet zullen deze beheersmaatregel zonder twijfel waarderen.

De Promovendus

De Levende Natuur biedt ruimte aan studenten, promovendi en andere beginnende onderzoekers om hun werk te publiceren. In komend nummer bekijkt promovendus Henk van Blerck de verfoeide ruilverkaveling van een verrassende kant. Die heeft namelijk ook waardevolle landschapselementen opgeleverd, zo schrijft hij in zijn proefschrift.