De Levende Natuur nummer 5 van 2022 (Papieren magazine)

Thema

SoortenNL

Afbeelding

DLn Cover 5 2022

Habitatherstel voor de teruggetrokken eikelmuis

Ellen van Norren

In het Jaar van de Eikelmuis wordt in Nederland, Vlaanderen en Duitsland onderzoek verricht naar het habitatgebruik van deze slaapmuis. Met dit dier zouden ook andere soorten profiteren van habitatherstel voor de eikelmuis.

Agenda voor soortenbescherming in de 21e eeuw

Michiel Wallis de Vries & Laurens Sparrius

Om vast te stellen hoe het er met de biodiversiteit voor staat, is er kennis over soorten nodig. Het werk van soortenorganisaties speelt daarbij een cruciale rol; een kennisagenda kan de monitoring en bescherming van de biodiversiteit helpen verbeteren.

Vlinders tellen: incidenten of trends?

Chris van Swaay, Tim Termaat, Jaap Bouwman, Roy van Grunsven, Gerdien Bos & Nelleke Cornips

Natuurbeheerders die subsidie ontvangen via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, SNL, moeten bepaalde plant- of diersoorten tellen. Soms zeggen die tellingen niet zo veel, bijvoorbeeld als het om vlinders gaat die misschien net op hun piekmoment zaten, of juist in een midzomerdip. Wanneer de ‘SNL-tellingen’ geijkt worden met behulp van de getallen uit het Netwerk Ecologische monitoring, een telling die op verzoek van de overheid door verschillende soortenorganisaties wordt uitgevoerd, dan valt er ineens wél waardevolle informatie uit te halen.

Heidefauna sturen met begrazing

Michiel Wallis de Vries, Marijn Nijssen, John Smit, Jinze Noordijk & Ronald Zollinger

Op de droge heide zijn veel diersoorten afhankelijk van lage vegetatie met open plekken, waarbij vergrassing een probleem vormt. Andere heidesoorten zijn juist kwetsbaar voor een (te) hoge begrazingintensiteit. Met een experiment is onderzocht of het mogelijk is om de begrazingsintensiteit te sturen en wat de effecten daarvan zijn op insecten, reptielen en grondbroedende vogels.

Droogte schudt bermplanten op

Laurens Sparrius

Door klimaatverandering trekken zuidelijke soorten steeds verder naar het noorden. Langdurige droogtes versnellen dit proces. Tegelijkertijd kan dit in de stad en op het platteland meer biodiversiteit bewerkstelligen - iets dat we graag willen - doordat gras wijkt voor kruiden. Kunnen langdurige droogtes leiden tot meer biodiversiteit?

Klimaatbestendige bossen

In De Splijtzwam laat de Levende Natuur experts de degens kruisen over netelige groene kwesties. In dit nummer pleit Bart Nyssen van de Bosgroep Zuid Nederland voor het introduceren van nieuwe, klimaatbestendige bomen, om onze bossen weerbaar te maken tegen de temperaturen en de droogtes die ons te wachten staan. Bosecoloog Bert Maes is dat juist een gruwel. Hij kijkt liever naar de kracht van inheemse bomen, die volgens hem wel een stootje kunnen hebben.

Redactioneel

Rob Buiter & Koos Dijksterhuis

Column

Franciska de Vries

Activiteiten

Melchior van Tweel, Herman Sieben, Vita Hommersen & Michiel Wallis de Vries

Basiskwaliteit Natuur: aandacht voor algemene soorten

Henk Sierdsema, Christian Kampichler, Michiel Wallis de Vries & Ronald Zollinger

De Splijtzwam

Bart Nyssen & Bert Maes

Meten is weten – Netwerk Ecologische Monitoring

Edo Goverse, Tariq Stark, Marnix P. de Zeeuw, Ingo Janssen & Jelger E. Herder

Platform

Sander Turnhout

Wat er leeft

Karin Didderen & Laurens Sparrius

Column

Jeroen de Koe

Recensies

Karin Didderen, Koos Dijksterhuis & Rob Buiter

LandschappenNL

Mark Hilboezen & Michiel Poolman

91 jaar terug

Jan P. Strijbos