De Levende Natuur nummer 1 van 2023 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover DLN 01 2023

Herstel groot zeegras

Een virus en een Afsluitdijk maakten halverwege vorige eeuw korte metten met zeegras in de Nederlandse Waddenzee. Na diverse vruchteloze experimenten, hebben onderzoekers nu een manier gevonden om groot zeegras op de droogvallende wadplaten terug te krijgen. Op de Grienderwaard, ten oosten van het onbewoonde Waddeneilandje Griend, groeide vorig jaar ruim 650 hectare groot zeegras. De vraag is nu: kunnen deze experimentele zeegrasvelden ook de rest van de Waddenzee weer koloniseren?

Weidevogels dankzij roofdierbestrijding

Weidevogels als de grutto stegen halverwege vorige eeuw tot grote hoogten met hulp van kleinschalige landbouw. Inmiddels doet intensivering van de landbouw diezelfde weidevogels de das om, maar krijgen ook roofdieren als de vos de schuld. Bioloog Jaap Mulder betoogt in De Levende Natuur dat de weidevogels niet alleen van extensieve landbouw profiteerden, maar ook van systematische vervolging van predatoren. Misschien moeten we dus helemaal niet meer streven naar de aantallen van weleer; tenzij we terug zouden willen naar intensieve bestrijding van rovers.

Afbeelding

Jacobskruid

© Koos Dijksterhuis

In de Splijtzwam: jakobskruiskruid bestrijden of niet

Het is de schrik van menig paardenhouder: de gele bloemen van jakobskruiskruid. Paarden die hooi met deze planten eten, kunnen ziek worden of zelfs doodgaan door leverfalen. In de Splijtzwam, de discussierubriek van De Levende Natuur pleit nota bene een paardenliefhebber voor het met rust laten van deze plant, die immers ook veel insecten trekt. Daar tegenover staat een ecoloog die het de spuigaten uit vindt lopen met ‘JKK’.

Japanse Duizendknoop: rooien en verzuipen

Japanse duizendknoop is een hardnekkige exoot, die andere planten overwoekert en zelfs kades en huizen kan ondermijnen. Na uitgraven kan het kleinste snippertje plantenmateriaal weer uitgroeien tot nieuwe woekeraars. Uit een onderzoek van de Stichting Bargerveen en de Radboud Universiteit blijkt dat het inunderen, ofwel: langdurig onder water zetten van de verwijderde planten, een effectieve manier is om ze definitief onschadelijk te maken.

Afbeelding

Jan Meijer verzamelt insectenvallen in riet

Jan Meijer verzamelt insectenvallen in riet

© Koos Dijksterhuis 

Veertig jaar kevers en spinnen tellen in het Lauwersmeer

Toen de Lauwerszee in ’69 een meer werd, begon jan Meijer met het tellen van spinnen en kevers. Veertig jaar hield hij dit vol. Met een overzicht van deze tellingen, laten auteurs Aat Barendrecht en Tjesse Riemersma zien hoe de successie van de bodemfauna is verlopen.

Nadat Meijer in 2020 al was overleden, overleed ook Barendrecht dit jaar volkomen onverwacht, kort na het afronden van dit manuscript. Het artikel ‘40 jaar kevers en spinnen tellen legt diversiteitsverlies Lauwersmeer bloot’ is een eerbetoon aan deze twee iconen uit de entomologie.