De Levende Natuur nummer 3 van 2023 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 3 2023

Voedselonderzoek steenuil

Steenuilen voeren hun nestjongen vooral insecten en larven en minder muizen. Maar omdat muizen veel groter zijn, zijn ze cruciaal voor het aantal eieren, kuikens en hun conditie. Omdat steenuilen honkvast zijn, speelt hun leven zich af in een klein gebied, in een van straal van 250 meter rond het nest. Om de zeldzame steenuilen te behouden, zijn in die territoria gunstige omstandigheden nodig voor muizen (vooral bosmuizen en veldmuizen) en andere belangrijke prooien als meikevers en regenwormen. Dit alles hebben medewerkers van de stichting STONE Steenuilenoverleg Nederland onderzocht. 

Onderzoek leefgebied waddenzee

De Waddenzee heeft een bodem van zand en slib. Dat er ook veel harde ondergrond ligt, is minder bekend. Keileem, veen, stenen, dode schelpen en hout vormen een leefgebied voor allerlei soorten. Maar liefst 17 soorten zijn totaal aangewezen op zulke harde substraten. Dat wijst onderzoek uit van biologen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk instituut voor zeeonderzoek NIOZ.

Afbeelding

De Afsluitdijk

Koos Dijksterhuis

De invloed van de Afsluitdijk op het waterleven

Door de Afsluitdijk veranderde het enorme brakwater-getijdegebied van de Zuiderzee in 1932 in een zoetwatermeer. Van 42 soorten schelpdieren en kreeftachtigen waren er in 1935 nog maar zeven over. In 1952 waren er nog maar twee: de ovale poelslak en de brakwateraasgarnaal. Wel huisvestte het IJsselmeer 22 andere, zoetwatersoorten. In deze editie van De Levende Natuur schrijven zeebiologen over de invloed van de Afsluitdijk op het waterleven.

Waterdieren in gevaar door temperaturen

Veel riviervissen en andere waterdieren kunnen slecht tegen en gaan zelfs dood in water van 24 graden. Ondiepe wateren langs de grote rivieren warmden in de laatste zomers op tot 32 graden. Sommige dieren weten de warmte te overleven door beschaduwde plekken en diepe, koelere waterlagen op te zoeken. Dit ontdekten onderzoekers van Bureau Waardenburg.

Afbeelding

Stuifduin

Koos Dijksterhuis

Onderzoek stikstof in de duinen

In de duinen heeft stikstofneerslag geleid tot verruiging van de vegetatie en vermindering van plantensoorten. Weliswaar is die stikstofneerslag de afgelopen dertig jaar gedaald van ongeveer 25 naar 15 kilo per hectare per jaar. Maar dat heeft slechts tot iets minder biomassa geleid, maar niet tot herstel van de soortenrijkdom. Dat schrijven onderzoeker Annemieke Kooijman van de Universiteit van Amsterdam en ecoloog Mark van Til van Waternet in dit nummer van De Levende Natuur.