De Levende Natuur nummer 2 van 2024 (Papieren magazine)

Thema

Dierenziekten

Afbeelding

Cover DLN 02 2024

Special over dierziekten

De tweede editie van De Levende Natuur van 2024 staat bijna in zijn geheel in het teken van dierziekten. Verschillende onderzoekers belichten de problemen die vogelgriep, usutu en ‘het geel’ veroorzaken, met name onder vogels.

Vleermuizen in de Toren van Babel

Vleermuizenonderzoeker Herman Limpens en collega’s kijken ook naar de (on)terechte beschuldigingen aan het adres van vleermuizen, als het gaat over de verspreiding van dierziekten. Zo werd bij de opkomst van covid-19 al heel snel gewezen naar ‘de’ vleermuis. Volgens de auteurs is dat onterecht. Als er al zoiets zou bestaan als ‘de’ vleermuis, dan lijkt die enorme diergroep met bijna 1500 verschillende soorten niet meer of minder verantwoordelijk voor het overbrengen van dierziekten op mensen dan andere diergroepen. De dieren lijken eerder gevangen in een Toren van Babel vol spraakverwarring en misverstanden.

Vogels voeren en Het Geel

In De Splijtzwam laat De Levende Natuur deskundigen discussiëren over hete hangijzers uit het veld. In dit nummer buigen we ons over de vraag of het voeren van vogels in voorjaar en zomer bijdraagt aan de verspreiding van ‘Het Geel’. De discussie levert onverwachte inzichten op. Een vogeldierenarts die denkt dat het met de verspreiding van dierziekten via de vieze voedertafels nogal meevalt, is toch een fel tegenstander van het jaarrond voeren van tuinvogels. Een Britse vogelonderzoeker die het aantal groenlingen in zijn land zag kelderen, met name op plekken waar vogels worden gevoerd, blijft toch voorstander van het jaarrond voeren.